Raport pealkirjaga "I Was Hit So Many Times I Can't Count: Abuse of Child Athletes in Japan" ehk "Mind löödi nii palju, et ma ei suutnud enam arvet pidada: lapssportlaste väärkohtlemine Jaapanis" avaldati sel nädalal. Just käimasoleval nädalal pidi esialgsete plaanide kohaselt algama Tokyo olümpiamängud. Teatavasti lükati spordiaasta suursündmus koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi järgmisesse suvesse.

Raporti tarbeks uuriti enam kui 800 sportlast 50 erinevalt spordialalt. "Väärkohtlemise alla kuulus nii löömine, laksu andmine, toidu ja vee piiramine või vastupidiselt hoopis sisse sundimine," rääkis HRW esindaja Minky Worden.

Uuring keskendus just ihunuhtlusele "taibatsu", mis on Jaapanis juba ajalooliselt väga levinud olnud. Raportist selgub, et "taibatsut" on noorte peal tarvitatud aastaid nii koolides kui ka eliitspordis.

Vastanutest 381 olid kas 24-aastased või nooremad. Neist koguni 19% avaldasid, et neid peksti või löödi ja seda koguni sportimise ajal. 18% kõikidest vastanutest avaldasid, et neid on ahistatud verbaalselt, 5% tunnistasid, et langesid lapsena seksuaalse väärkohtlemise ohvriks. Dokumendid avaldavad, et mõned sportlased otsustasid pideva ahistamise tõttu endalt elu võtta.

Antud raporti valguses on ühendust võetud juba nii Jaapani Olümpiakomitega (JOC) kui ka spordinõukoguga. Antud probleemist on räägitud ka varem ning juba 2013. aastal ilmnes, et Jaapanis on enam kui 10% sportlastest kannatanud erineval kujul ahistamise all. JOC lubas toona, et hakkavad probleemi vastu võitlema. Ühe sammuna vähendati näiteks judoliidu eelarvet, kui oli selgunud, et kohalikud treenerid olid ahistanud naissportlasi.

"Raportist saab näha, et JOC-i poolt 2013. aastal sisse viidud muudatused pole kohustuslikud ning neid ei rakendata," sõnas Minky Worden. "Nii kaua, kuni spordiliitudel on valik otsustada, kas kulutada ressursse inimestele, kes tegeleksid kaebustega ning kuni koolid kaitsevad ahistavaid treenereid, pole lapsed kaitstud."

"Me tunnustame antud raportit," seisis Rahvusvahelise Olümpiakomitee teates. "Ahistamine ja väärkohtlemine on paraku osa ühiskonnast ning seda tuleb ette ka spordis. ROK seisab kõikide sportlaste eest üle maailma. Igasugune väärkohtlemine käib olümpiaspordi väärtuste vastu. ROK-i prioriteediks on sportlaste ohutus ja heaolu ning on pühendunud sellele, et toetada olümpialiikumist, mis kaitseb sportlasi väärkohtlemise eest."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid