Akadeemiku David Goldblatti raporti kohaselt pole rohkem kui pooled senistest taliolümpialinnadest enam võimelised aastal 2050 talimänge korraldama, 2080. aastaks jääb neid alles vaid kuus.

“Kliimamuutus on üks suurimaid tegureid, mis tingib kõikjal keskmise temperatuuri tõusu. Seda ka mäepiirkondades, mis on toimumiskohaks enamikele talimängudele,” kirjutab Goldblatt.

Teadlane tõi oma tekstis välja probleemile lahendused. “Pärast 2030.aastat tuleb iga spordiüritus, mis pole heitgaaside vaba,keelata. Lisaks spordiliitudele, mis ei tööta eesmärgil vähendada enda “jalajälge”, tuleks määrata saktsioonid.

“Me oleme juba lisaajal omadega,” tõi teadlane raportis välja.