Siiani seda ei tehtud. Kui ilmnes kahtlus dopingureeglite rikkumises, määrati sportlasele esialgne võistluskeeld, ent avalikkusele anti sellest teada alles pärast Eesti olümpiakomitee distsiplinaarkolleegiumi süüdimõistvat otsust. Kuu aja eest tehti aga kannapööre ja peale kõikide võistluskeeldu kandvate sportlaste pandi üles esialgse keelu all olevate atleetide nimekiri. Kuue nime hulgas on tuntuim suusataja Andrus Veerpalu, kelle kohta pole erinevalt Mati Alaverist lõplikku otsust tehtud.

Muudatus on tekitanud nördimust. 2017. aastal tõstmises Eesti absoluutse rekordi püstitanud ja hiljem body-fitnessile pühendunud Eliise Peterson usub, et ta õigusi on rikutud. Petersoni mullusest dopinguproovist leiti klenbuterooli ja seetõttu kannab temagi esialgset võistluskeeldu. Tema advokaadi Carri Ginteri sõnul oli tegu nanokogusega, mida võib omastada toidu kaudu. Juriidilise vaidluse laiem küsimus aga on, kas esialgseid keelde võib üldse avalikustada.