ROK kinnitas teisipäeval ajalehele The Telegraph, et hümni ajal põlvitamine või rusika üles tõstmine läheb nende poliitikaga endiselt vastuollu ning sedasi käituvad sportlased riskivad võistluskeeluga.

Vastavad juhised on sätestatud Olümpiahartas, kus on kirjas: "Ükski meelevaldus või poliitiline, religioosne ega rassiline propaganda pole üheski olümpiapaigas, võistlusareenil ega mujal lubatud."