Riigiprokurör Taavi Pern meenutab aastaraamatus, kuidas ta luges 27. veebruaril 2019 uudiseid Eesti sportlaste vahistamisest Austrias ning mõtles, kas uurimine algab ka Eestis.

"Mäletan, et mõtlesin huviga sellele, kas Austria menetlusega seonduv võiks anda alust menetluseks ka Eestis. Jättes kirjutamata kõikidest prokuratuuri ja politsei mõttekäikudest nendin, et lõpuks pidingi võimaliku menetluse alustamise küsimust Eestis prokurörina kaaluma mina. Arvestades meedias avaldatut oli kõige tõenäolisem see, et menetluse alustamise küsimuse peame otsustama Mati Alaveri või Andrus Veerpalu suhtes."

Pern eeldas toonaseid uudiseid lugedes õigesti, et Alaver võib väga suure tõenäosusega olla kahtlustatav ka Austria kriminaalmenetluses. "Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat arvestades võib ühesuguste asjaoludega uue kriminaalmenetluse alustamine olla ebaseaduslik juba eos. Fakt, et Austria menetleb juba kõiki Alaveriga seotud kuritegusid, nullinuks meie võimalused kriminaalmenetluse läbiviimiseks Eestis. Eestis läbiviidav menetlus, mille raames teinuks me menetlustoiminguid ilma Austria kolleegidega konsulteerimata, võinuks jäävalt kahjustada ka Austria menetlust. Seetõttu ei saanud Eestis menetluse alustamise otsustamine toimuda kergekäeliselt. Infovahetuses Austria kolleegidega abistas meid Eurojust ning kokkuvõttes otsustasime alustuseks vähemalt Mati Alaveri suhtes menetluse alustamise," sõnas Pern.

Osa märkmetest leiti kaminast, seega jõudsime kahtlustatavale järele finišisirgel

"Hetkest, mil info poolelioleva kriminaaluurimise kohta avalikuks saab, muutub kõik. Kahtlustatavad hakkavad tõendeid peitma ja hävitama. Prokuröridel ja uurijatel algab võidujooks ajaga, et allesjäänud tõendid siiski leida. Teadsime, et Alaverile on meedia vahendusel selleks võidujooksuks stardipauk juba antud. Tõtt öelda olime skeptilised lootuse osas, kas lisaks välisriikide kolleegidelt saadavale võimalikule abile või kellegi vahetu ülekuulamisega saadavatele tõenditele meil üldse õnnestub midagi käegakatsutavat leida. Kui tõenäoline on ikka leida olulisi tõendeid inimese käest, kes on hetkel Eestis ehk kõige raskemini tabatav intervjueeritav ning kes peab enda suhtes läbiviidavast menetlusest lihtsalt aru saama," meenutas Pern.

"Jah, me leidsime ka Alaveri e-kirjavahetuse, hoolimata kaustikus olevatest märkmetest „kustuta …“. Mul on rõõm tunnistada, et menetlejatena eksisime. Vastupidiselt praktilisele kogemusele ja vaistule oli Alaveri elukoha läbiotsimine tulemuslik. Võimalik, et me ei võitnud jackpot’i, kuid nii minu kui menetlejate jaoks olid leitud asitõendid sama suure väärtusega. Rääkides lotovõidust: osa märkmetest leiti juba kaminast, seega jõudsime kahtlustatavale järele finišisirgel. Olin juba sel hetkel kindel, et suudame Alaverile etteheidetud tegu tõendada ning et tegemist on kriminaaltoimikuga, millega lähen julgelt kohtus lõpuni, mistahes viisil," jätkas Pern.

"Kokkuvõttes nõustus Alaver kokkuleppemenetlusega ja prokurörina sain selle menetluse raames mitu meeldejäävat kogemust. See tekitas mulle deja vu tunde ajal, mil lugesin Tyler Hamiltoni raamatut jalgrattamaailmaga seotud dopingust."

Prokuratuuri aastaraamatu täisteksti Alaveri juhtumi kohta saab lugeda siit.