Eriolukorra lõppemise päeval saavad EOK liikmed teatise täiskogu koosoleku täpse kuupäeva ja toimumise kohaga.

Vahepealse juhtimisvaakumi täitmiseks otsustas täitevkomitee anda üldvolikirja Urmas Sõõrumaale EOK põhikirjas presidendi pädevusse antud ülesannete täitmiseks ja EOK esindamiseks.

"Täitevkomitee ühine seisukoht ja tõdemus oli, et presidendivalimisi ei ole võimalik eriolukorra ajal korraldada. Pikkade kaalutluste tulemusel ja juristide nõustamisel otsustasime need läbi viia siis, kui eriolukord lõppeb," ütles Sõõrumaa Delfile ja Eesti Päevalehele.

EOK kaalus ka e-valimiste või muul virtuaalsel moel presidendivalimiste korraldamist, kuid EOK tänane põhikiri selleks võimalusi ei anna. "Põhikiri ja reglement ei näe seda ette. Selleks tuleks reglementi muutma hakata, mis omakorda vajaks kõigi liikmete nõusolekut, mida nii lühikese ajaga pole võimalik saavutada," lisas Sõõrumaa.

EOK asepresident ja Sõõrumaa vastu uueks presidendiks kandideeriv Tõniste tõdes samuti, et valimiste edasilükkamine oli õige ja vältimatu samm: "Leidsime ühiselt, et pole mõtet vaimu välja kutsuda ning seadusedki ei luba meil seda teistmoodi teha. Loomulikult oli mõtteid igasuguseid ja üritasime ka innovaatilised olla, aga juristide hinnang oli, et see on täna ohtlik tee ja võib igal sammul vaidlusi tekitada. Agasid on liiga palju. Nii on kindlam. Lisaks oleks parem traditsioonidest kinni hoida - rahvas tahab kokku tulla, arutada ja küsimusi esitada. See käib asja juurde. Lisaks on veel mitu hääletusvooru, valitakse täitevkomitee liikmed ja asepresidendid ning kui keegi mingil põhjusel ei saa üle poolte häältest, tuleb üles seada järgmine kandidaat."

Küsimusse, kas valimiste edasilükkamine võib mõjutada ka presidendivalimiste jõudude vahekorda, mis praegu on selgelt Sõõrumaa poole kaldu, suhtuvad kandidaadid erinevalt. 18. märtsi seisuga pooldas Sõõrumaa kandidatuuri 75 EOK liiget, Tõniste kogus vaid 20 toetushäält.

Sõõrumaa: "Ega me neid debatte enam eriolukorras väga ei pea. Rohkem tuleb sisulist tööd teha. Ma arvan küll, et see kandidaatide ülesseadmisel esitatud häälte arv räägib tõsiselt enda eest."

Tõniste: "Olen varemgi öelnud, et kandidaatide esitamine oli alles esimene etapp ega näita tegelikku asjade seisu. Usun, et see sattus samale ajale kriisi alguse paanikaga ning nüüd jääb rohkem aega tegeleada ka sisulise poolega ja valijatel tõesti mõelda, millist presidenti nad tahavad, mida ta tegema hakkab, keda ja miks ta esindab, kuidas ta seda teha plaanib, kui pühendunud ta on jne. Ning me saame oma lõpukõned veel rahva ees pidada. Usun küll, et see võib päris palju muuta."