"Eriolukorrast tulenev seisak nii Eesti kui maailma autospordis on drastiliselt muutnud EAL tegevust ja selle finantseerimise võimalusi. Võistlusi ei toimu, litsentse praktiliselt ei väljastata. Kui võistlused taas seaduslikult lubatakse, on ennustatav nii nende arvukuse kui osalejate hulga järsk langus. Taastumise tempo ja ulatus ei ole tänases olukorras prognoositav. Hetkel on otstarbekas viia EAL-i tegevuskulud miinimumini määral, mis tagab alaliidu hädavajalike funktsioonide jätkuvuse," seisis teates.

EAL-i otsus:

1. Personal. Sekretariaadi töötaja Priit Pallo viia kolmeks kuuks miinimumpalgale. Sekretariaadi töötajad Kristi Jeenas, Kuldar Sikk ja Janis Kaal koondada. Peatada Juhand Mändiga sõlmitud käsundusleping kuni autoralli EMV sarja jätkumiseni.

2. Muud kulud. Kontor: Teha üürileandjale ettepanek renditasust loobumiseks kuni 2020. aasta lõpuni, jättes EAL-i kanda vastaval perioodil ainult kommunaalkulud. Rendileandja poolt lepingu mitteaktsepteerimisel öelda leping kolmekuulise etteteatamisega koheselt üles. Kindlustus: teha kindlustusandjale ettepanek kindlustuslepingu peatamiseks kuni võistluste keeluperioodi lõpuni. FIA: saata taotlus käesoleva aasta liikmemaksu tühistamiseks.

Otsus kinnitati ühehäälselt (7 poolthäälega).

Artikkel refereeritud portaalist Ralli.ee.