"Olukord on muutunud talumatuks, kuna endine president ja juhatuse liikmed on oma igapäevase siseriikliku ja rahvusvahelise laimukampaaniaga sisuliselt halvamas ETSLi juhtorganite tavatööd," teatavad Tantsuspordi liidu juhatuse liikmed Alari Liiv, Ivo Kappet, Regina Velberg ja Erkki Aas.

Avaldame Eesti Tantsuspordi Liidu (ETS) avaliku kirja täismahus:

"Mida teha tantsijaga, kellel puudub muusikaline kuulmine, kes astub partnerile jalale, ajab iga kord sassi, mis tants üldse on ning läheb seejärel kohtunike juurde nõudma maksimumpunkte?

Just selline olukord tabas Sind, Eesti Tantsuspordi Liidu endine president Aune Past. Sind hääletati ametist maha, sest Sinu töö juhina ei vastanud ootustele. Sina aga otsustasid asuda juhtima uut konkureerivat ja paljusid inimesi eksitavat "alaliitu", mida ei toeta ei Eesti Olümpiakomitee ega ka Maailma Tantsuspordi Föderatsioon (WDSF). Peame Sinu tegu ebaeetiliseks ning Eesti tantsuspordile kahju toovaks ettevõtmiseks. Kui alaliidus toetust ei ole, tuleb teha oma alaliit?! See on ebaprofessionaalne ja meie suhtes alatu lähenemine.

Meie, ligi 30-aastane Eesti Tantsuspordi Liit, oleme Eesti Olümpiakomitee aktiivne liige ning valmistume võistlustantsu olümpiaalaks saamiseks, et saata Eesti tantsusportlased nelja aasta pärast suveolümpiamängudele Pariisi. Me vajame selleks spordirahu.

Aune, palun ära tee Eesti tantsijatele karuteenet ega halvenda nende olümpialootusi. Olümpial osalemine eeldab ponnistust, koostööd, aktiivset toetuse otsimist, uute noorte ette valmistamist ja nende taseme tõstmist maailmamängude vääriliseks. Me vajame koostööd, mitte lõhestamist.

Täna ühendab meie alaliit üle Eesti 34 tantsuspordi klubi ja -kooli. Lisaks sellele veel rida kandidaate ja assotsieerunud liikmeid. Võistlusala populariseerimiseks on alaliidu rüppe liikumas ka breiktantsijad. Me oleme tõusuteel ja edurajal.

Sinu juhtimisel ja oma sihitu spordipoliitika läbisurumiseks registreerisite eelmise juhatuse enamushäältega üks tund enne üldkoosolekut ETSL-i täisliikmeks n-ö pseudoklubi ehk klubi, mis ei vastanud ETSL-i põhikirjale. Tagatipuks esitati võltsitud volitusi üldkoosolekul kvoorumi kokkusaamiseks.

ETSL-i niigi väheseid rahalisi vahendeid kasutati Sinu kui ekspresidendi heakskiidul ja ühe tagasikutsutud asepresidendi juhtimisel vastuolus ETSL-i üldkoosoleku otsusega kinnitatud eelarvele.

Kõik eeltoodu viis kahe juhatuse liikme ja presidendi mahavalimiseni käesoleva aasta veebruaris. Me ei mõista siiani, miks Sa küll niimoodi tegutsesid.

Eriti kurb on see, et Sinu pettumus on Sind kannustanud Eesti tantsusporti kahjustama ka rahvusvaheliselt.

Maailma Tantsuspordi Föderatsioon on Sinu mahitusel algatanud uurimise võimalike rikkumiste kohta Eesti alaliidus. Küsimuse all on Eesti liikmelisuse peatamine selles lugupeetud rahvusvahelises katusorganisatsioonis. Kuidas Sinu enda korraldatud intriigid saavad olla Eesti tantsuspordi huvides, hea Aune?

Peale Sinu mahavalimist käesoleva aasta veebruaris ei suutnud Sa toolist lahti lasta. Hea Aune, miks Sa seda teed? Miks on Sulle isiklik ambitsioon tähtsam kui Eesti tantsuspordi hea käekäik?"

---

Delfi palus kommentaari ka Aune Pastilt, kes ei soovinud aga omapoolseid selgitusi anda.

"Ma ei pea eetiliseks ise kommenteerida. Sest seal on õige ainult see, et ma olen suhteliselt ebamusikaalne. Ja et ma olen ETSLi endine president," teatas Past.