WADA presidendi Witold Banka sõnul on antidopingu valdkonnas hetkel esikohal eelkõige tervis, turvalisus ja sotsiaalne vastutus. Jätkates võitlust Covid-19 viirusega keskendutakse just sportlaste ning puhta spordi säilimise eest vastutavate inimeste tervisele. “WADA teab kui raskes situatsioonis me kõik oleme ja see mõjutab tohutult sportlaste treenimis- ja võistlemisvõimalusi, kuna ülemaailmselt rakendatakse karme ja piiravaid meetmeid.”

WADA sportlaskomitee esimees Ben Sandford kommenteeris, et rasketel aegadel peavad kõik panustama, tagamaks nii enda kui teiste turvalisuse. “Oleme sportlased, ent ennekõike inimesed. On tähtis, et kuulaksime oma riigijuhte ja järgiksime riiklikult kehtestatud nõudeid, et takistada viiruse levikut ja suuremat mõju ühiskonnale. Q&A dokumendist leiavad sportlased vastused paljudele murettekitavatele küsimustele, mida meilt on uuritud. Samas on sportlastel tähtis teada, et testimine jätkub ning on vajalik, et suudaksime toimivat süsteemi säilitada nii suures mahus kui võimalik. WADA jätkab vajalike lünkade täitmist ning probleemkohtade välja selgitamist ning nõustab antidopinguorganisatsioone nende tegevuses niipalju kui võimalik.”