Õigupoolest tuleb Sildarude puhul tavaliselt kasutada võõrapärasemat väljendit „distantsõpe“, sest freestyle-suusatajatel tuleb suur osa talvest veeta välismaal. Koroonaviiruse pandeemia tõttu on nüüd kõik võrdsed – koolitarkust omandatakse Eestis, aga koduseinte vahel.

Tallinna Saksa Gümnaasiumi seitsmendas klassis klassis käiv Henry Sildaru pole koolimaja ammu näinud, sest ta jõudis koos isa Tõnisega Šveitsi laagrist tagasi pühapäeval. Ehk üks päev enne eKooli kokkujooksmist.