Ehlvest tuli 1988. aastal Nõukogude Liidu koondise esimese varumängijana maleolümpia võitjaks, seetõttu soovis maleliit, et olümpiavõitja pensionit hakkaks saama ka Ehlvest.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik Hannus Luure selgitas ERR-ile, et spordiseadus sätestab, et olümpiavõitja riiklikku toetust määratakse ja makstakse isikule, kes on Eesti kodanik ning on saavutanud olümpiahartas sätestatud olümpiaspordialal või paraolümpiamängude programmi kuuluval spordialal olümpiavõidu, esindades Eesti Vabariiki.

"Sellest tulenevalt ei ole kultuuriministeeriumil kaalutusõigust lisada sportlasi olümpiavõitja riikliku toetuse saajate nimekirja. Olümpiavõitja riiklikku toetust makstakse üksnes olümpiahartas sätestatud olümpiaspordialal või paraolümpiamängude programmi kuuluval spordialal," sõnas Luure.

Luure lisas, et kuigi male on Eestis pika traditsiooniga ja kuulsusrikka ajalooga ning Jaan Ehlvesti tulemused märkimisväärsed, siis tänasel päeval ei kuulu male rahvusvahelise olümpiakomitee poolt korraldatavate olümpiamängude või paraolümpiamängude kavasse ning sellest tulenevalt ei ole Jaan Ehlvestil ka õigust saada olümpiavõitja riiklikku toetust.

"Asjaolu, et spordiala kasutab oma võistluse nimes sõna "olümpia", ei ole aluseks nimetada seda võistlust samaväärseks olümpiamängude või paraolümpiamängudega."

Olümpiavõitja pensioni suurus on 2020. aastal 1397 eurot kuus.