Delfi avaldab Rocki korvpalliklubi pöördumise täies mahus:

Kuidas see protsess korvpalliliidus käis ja mida on tagantjärgi leitud põhjendusteks, sellest annab kujuka pildi järgnev ajarida:

Augustis suhtlesime korvpalliliidu sekretariaadiga, et täpsustada liitumiseks vajalikke nõudeid. Avalduse esitasime 12. septembril. Järgmisel päeval lisasime veel korvpalliliidu poolt küsitud vabas vormis avalduse, esitasime ka liidule palve anda meile protsessist tagasisidet, et täita kõik vajalikud nõuded. Sellele järgnes aga vaikus.

7. oktoobril (seega ligi kuu hiljem) küsisime taas tagasisidet. 13. novembril küsisime seda uuesti, kuna korvpalliliit meile mingit tagasisidet ei andnud ja meie kirjadele ei vastanud.

Lõpuks, 13. novembril tuli korvpalliliidult vastus 25. septembri juhatuse otsusest - kaks kuud hiljem! Seal oli kirjas, et meie avaldust ei rahuldata, kuid ei ühtegi viidet ega põhjendust, miks meie soov rahuldamata jäeti.

Nüüd, kui asja vastu hakkas huvi tundma ka ajakirjandus (TV 3), on korvpalliliit tagantjärele otsinud põhjendusi, mis paraku näitavad, et korvpalliliit pole meie klubi tegevusega kuigivõrd kursis. Neid pole see ka eriti huvitanud. Sassi on aetud muudkui asjad. Treenerikutse kategooria omamise nõue klubidele alaliiduga liitumiseks on täiesti alusetu - kutse võib omada tähendust tegevusloa mõistes, aga see ei saa olla seotud kuidagi liitumisega. Kaks erinevat asja on täiesti sassi aetud! Meie treeneritest on Tarmo Kikerpillil 4 kutsetase, Valmo Kriisa kutsetaotlus on sisse antud ja asi on menetluses ning Kadri Teinil on pedagoogiline kõrgharidus. Korvpalliliidu presidendi Jaak Salumetsa poolt TV 3-s öeldud põhjendus, et ta ei ole isiklikult näinud ühtegi 80 lapsest, kes täna meie gruppides neljas lasteaias tegutsevad, ei ole pädev vastus.

Tänase seisuga ei ole korvpalliliidu poolt edastatud ühtegi sisulist ega ka juriidiliselt paika pidavat vastust, mis annaks aluse meie avalduse mitte rahuldamiseks.

Tartu Rocki klubi teemal oli uudislõik ka TV3 Seitsmestes Uudistes, kus põhjendab alaliidu eitavat vastust ka liidu president Jaak Salumets: