Mati Alaver oma süüd Pilve sõnul tunnistanud ei ole ning kokkuleppemenetluse puhul pole see ka vajalik.

"Ma loodan, et meedia mõistab seda, et Mati Alaver ei soovi selle kokkuleppe sõlmimisega seonduvaid asjaolusid avalikult kommenteerida. Avalikkuse tähelepanu on olnud niigi suur ja hästi intensiivne ja ma loodan, et seda privaatõigust mingil määral ka aktsepteeritakse.

Kuidas te otsusega rahul olete?

Me oleme sõlminud kokkuleppe nendest tingimustest lähtuvalt, mis kokkuleppes kirjas on ja nendest me ka lähtume.

Miks oli istung kinnine?

Selline on olnud meie taotlus ja kohus on selle rahuldanud.

On teie klient väljendanud kahetsust?

Selline juhtum on iga inimese jaoks äärmiselt raske ja ebameeldiv. See ei saagi kellelegi rõõmu pakkuda.

Kas härra Mati Alaver tunnistab ennast süüdi?

Kokkuleppe sõlmimine, nii nagu varem on riigiprokurör teile selgitanud, ei eelda inimese poolt süü tunnistamist. Kokkulepet on võimalik sõlmida sõltumata süü tunnistamisest. Enda süüd Mati Alaver täna selles asjas kinnitanud ega omaks võtnud ei ole.

Kas Mati Alaveri ootab veel ka kohtutee Saksamaal või Austrias?

Ma ei oska seda kommenteerida. Ma ei saa Austria ega Saksa õiguskaitseorganite nimel selles asjas midagi öelda või kommenteerida.

Kui sama asja uuritakse ka Austrias, siis kas on võimalik inimest kaks korda sama asja eest süüdi mõista?

Erinevates riikides võivad olla erinevad süüteo koosseisud. Eestis teatavasti on ainult praegu karistusseadustiku paragrahv 195, aga mul puuduvad igasugused muud andmed ja ma ei oska teile anda mingisuguseid selgitusi selle kohta, milline võib olla Austria või Saksa menetluse edasine käik.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid