"Olen teinud valiku treeneri osas, kellega alustan koostööd. Viimane nädal on olnud minu jaoks töine ja põnev, kohati ka väga mõtlemapanev. Läbirääkimised ja kohtumised uute inimestega on laiendanud mu silmaringi ja andnud väga palju tuge.

Selle suure elumuutuse tegemine ei ole kerge, kuid see muutus oli vaja teha ja teen seda koos oma poja ja elukaaslasega. Mul on siiralt hea meel, et nad olid valmis mind selliselt toetama ja selle muudatuse minuga kaasa tegema.

Nädal tagasi ei olnud veel selge, kuidas minu elu edasi läheb ja kellega koostööd alustan. Valiku tegemisel oli oluline sportlik ja tulemusele orienteeritud valik, kuid vähemoluline ei olnud pere. Otsuse langetamisel lähtusin minule võimalikult sarnast vehklemisstiili edasikandvatest treeneritest, nende asukohariigist ja sellest tulenevalt oma isiklikust elukorraldusest.

Peale läbirääkimisi ja eelmainitud asjaolude üle mõtlemist saan teatada koostöö alustamisest kahekordse maailmameistri Nikolai Novosjoloviga. Nikolai kogemuste pagas ja kirev karjäär ning suur suhete võrgustik said lisaks eelnevatele minu poolt seatud tingimustele määravaks otsuse tegemisel.

Olen õnnelik, et Nikolai minu pakkumise vastu võttis!

Hetkel olen alustanud üldfüüsilise ettevalmistusega, just selles osas on palju ruumi arenemiseks. Lähiajal saab paika ka treeningplaan Tokyo olümpiani. Mõtteid ja ideid on palju ning natuke läheb aega enne, kui saame asjad täiskiirusel jooksma. Kõik see on minu jaoks veel väga värske, kindlasti tuleb muutusi veel, aga praegu keskendun ettevalmistusele ja annan teile teada kui mul on midagi täiendavat lisada," kirjutas Lehis.