Esimene osavõistlus mullu oktoobris ööklubis Factory pälvis palju kriitikat. Muu hulgas mõistis ürituse korraldamise avalikult hukka Eesti poksiliit.

"Oleme sunnitud teatama, et seoses politsei poolt tehtud ettekirjutusega jääb 16.03.2019 toimuma pidanud Bad Blood Underground Fights ürits ära. Politseipoolseks põhjenduseks - keelatud vägivald avalikus kohas ja vägivalla propageerimine," jagas üritus oma Facebooki lehel teadet. "Täname kõiki seni üritusesarjast osavõtnuid, uusi huvilisi ja kõiki teisi kaasosalisi ning palume mõistvat suhtumist."

Delfile ja Eesti Päevalehele selgitas politsei sekkumist lähemalt Põhja Politseiprefektuuri kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit:

"Politseini jõudis läbi prokuratuuri info, et 16. märtsil pidi toimuma uuesti mitteametlik kaklusüritus „Bad Blood“, kus kaklevad tavainimesed ja reeglitega, mis pole täpselt paika pandud. Seega kujutab sellise ürituse korraldamine olulist või isegi kõrgendatud ohtu, sest osalejad võivad saada väga raskeid vigastusi. Ka Eesti Poksiliit on rõhutanud, et selline tänavakaklus ei ole kuidagi seotud ametliku poksi ega selle reeglitega ning võib lõppeda kellegi surmaga, sest osalejatel ja korraldajatel puuduvad turvalise ürituse korraldamiseks vajalikud teadmised ja reeglid," ütles Saarniit.

"Avalikud võistlused, mida ei reguleeri võitlusspordialade rahvusvaheliselt tunnustatud reeglid, ei ole Eesti õiguse kohaselt ja Eesti kultuuriruumis aktsepteeritavad ning seesuguste kakluste esinemisel on õiguskaitseorganitel seadusest tulenev kohustus sekkuda.

Kui me laseme sellistel mitteametlikel kaklustel toimuda, siis võib see anda hoogu teistele sarnastele üritustele, kus osalejate elu on tegelikult ohus. Samamoodi ei saa me lasta toimuda ka teistel nurgatagustel kaklustel, sest politsei ülesanne on hoida ära korrarikkumisi. Korrakaitseseaduse järgi ei tohi avalikus kohas, sealhulgas klubis ja pubis, käituda teist inimest ohtu seades – teda lüües, tõugates, kakeldes. See, et inimesed ise soovivad kakelda avalikus ruumis, ei muuda sellist käitumist lubatuks.

Kutsusime Kesklinna politseijaoskonda kokku ümarlaua, kus arutasime koos klubi omanike ning korraldaja esindajaga ürituse kontseptsiooni ning selgitasime, miks ei ole see üritus vägivaldsel kujul aktsepteeritav. Seepärast koostasime ettekirjutuse sellisel kujul ära jätmiseks."

Politsei saatis toimetusele e-kirjana ka korrakaitseseaduse paragrahvid, millega Mirkko Moisari korraldatav Bad Blood vastuollu läks:

Korrakaitseseadus (edaspidi KorS) § 5 lg 3 kohaselt oluline oht on oht isiku tervisele, olulise väärtusega varalisele hüvele, keskkonnale või sama paragrahvi lõikes 4 nimetamata kuriteo toimepanemise oht.

KorS § 5 lg 4 kohaselt kõrgendatud oht on oht isiku elule, kehalisele puutumatusele, füüsilisele vabadusele, suure väärtusega varalisele hüvele, suure keskkonnakahju tekkimise oht või karistusseadustiku 15. peatükis sätestatud I astme kuriteo või 22. peatükis sätestatud kuriteo toimepanemise oht.

KorS § 6 lg 2 sätestab, et kui ohu väljaselgitamine ja tõrjumine või korrarikkumise kõrvaldamine ei kuulu ühegi muu korrakaitseorgani pädevusse, siis on see politsei pädevuses.