Alaveri kinnipidamist kinnitas Delfile Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Kristjan Lukk.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik ütles, et Alaver vahistati Lõuna-Eestis ning esmasteks toiminguteks võib teda kinni hoida kuni 48 tundi.

Kell 14.46 saabus Riigiprokuratuuri pressiteade:

Riigiprokuratuur alustas dopingu tarvitamisele kallutamise osas kriminaalmenetlust selgitamaks välja, kas avalikkuseni jõudnud info selle kohta, et kolme Eesti suusatajat kallutati dopingut tarvitama, viitab kuriteo toimepanemisele.

Esmaspäeval, 11. märtsil esitati Mati Alaverile kahtlustus seoses dopingule tarvitamise kallutamisega.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul on Austria ja Saksamaa Liitvabariigi prokuratuur andnud piisava ülevaate, milliseid kuritegusid uuritakse sealsete menetluste raames. „Austria ja Saksamaa koostööpartneritelt saadud info pinnalt teame, et neil on käimas ulatuslik kriminaalmenetlus. Samas on aga avalikkuseni jõudnud väga palju uusi infokilde, mida on mõistlik uurida eraldi kriminaalmenetluse raames Eestis.“

Juhtiva riigiprokuröri sõnul jätkub Eesti suusatajate võimaliku dopingu tarvitamisega seotud kriminaalmenetlus Austrias. „Austria prokuratuuri alustatud kriminaalmenetluse raames selgitatakse meile teadaoleva info kohaselt muu hulgas välja mitmete sportlaste dopingu tarvitamisega seotud asjaolud. Eestis ei ole dopingu tarvitamine kriminaliseeritud, kuid oleme meie koostööpartneritele igati info kogumisel abiks,“ lisas Pern.

Kriminaalmenetlus alustati karistusseadustiku § 195 järgi, menetlust viib läbi Keskkriminaalpolitsei ja seda juhib Riigiprokuratuur."

Väljavõte karistusseadustikust:

§ 195 Kallutamine dopingu kasutamisele

(1) Ravimi väljakirjutamise eest kasutamiseks dopinguna spordis, samuti ravimi dopinguna kasutamisele kallutamise eest või ravimi dopinguna manustamiseks üleandmise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui:
1) see on toime pandud korduvalt;
2) see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.

----

Aastate jooksul mitmeid dopinguteemalisi paljastusi teinud ARD uuriva ajakirjaniku Hajo Seppelti sõnul on Mati Alaver rahvusvaheliselt tagaotsitav. Eesti Riigiprokuratuur algatas suusatreeneri suhtes kriminaalmenetluse.

"ARD dopingutoimetuse informatsiooni kohaselt otsitakse Erfurti afääriga seoses rahvusvaheliselt taga eestlast Mati Alaveri. Kahtlustus: ta oli üks võtmefiguure. Allikas ütleb: tema kui ühe peaideoloogi hüüdnimi oli sisekoodi järgi "kindral" (tõlkes ka "väepealik")"

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Kristjan Lukk ütles Delfile, et PPA-le teadaolevalt ei ole Alaver rahvusvaheliselt tagaotsitav.

Mati Alaver oma koduhoovis, Tartus 1. märtsil.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid