Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee avaldus:

Eelmisel nädalal avalikuks tulnud info ulatusliku dopinguvõrgustiku kohta, kuhu on olnud kaasatud ka Eesti murdmaasuusatamisega seotud isikud, oli jahmatav. Valemäng on vastuolus ausa spordi reeglitega, mida kalliks peame, ja valemänguritel spordis kohta pole. Mõistame resoluutselt hukka dopingu tarvitamise, dopingu tarvitamisele kaasa aitamise ning eestlaste osaluse selles.

Seda enam on väga kahetsusväärne, et EOK täitevkomitee liige on olnud seotud ausa mängu reeglite rikkumise ja dopinguga. Esitame EOK täiskogule ettepaneku vabastada Mati Alaver EOK täitevkomitee liikme kohalt ning tema ja Andrus Veerpalu ka EOK liikme staatusest. Anname EOK treenerite kutsekomisjonile suunise mõlemalt isikult treenerikutse äravõtmiseks. Samuti võtame neilt EOK teenetemärgi.

Usume, et aus tippsport on vaatamata üksikutele petturitele mitte üksnes võimalik, vaid ainus võimalus. Kinnitame, et tippsport tervikuna on puhas ning kuigi petturid saavutavad suure kõlapinna, on tegu üksikjuhtumitega ehk äärmusliku erandi, mitte reegliga. Avaldame siirast austust ja lugupidamist kõigile sportlastele, treeneritele ja spordiorganisatsioonidele, kes on ausad ning kannavad väärikalt spordi üllaid aluspõhimõtteid.

EOK täitevkomitee seisukohad on:

• EOK täitevkomitee teeb ettepaneku Justiitsministeeriumile ja Riigiprokuratuurile koostöös Eesti Olümpiakomiteega analüüsida ja vajadusel teha ettepanekud dopingurikkumistega seotud karistuste karmistamiseks. Eelkõige dopinguainete ja -meetodite vahendamise ning tahtliku dopingukasutamisega seotud teod.

• EOK Täitevkomitee teeb ettepaneku Kultuuriministeeriumile analüüsida Spordiseaduse muutmise vajadust dopingurikkumistega seotud tegudega.

• Suurendada toetusi Sihtasutusele Eesti Antidoping, laiendamaks oluliselt antidopingualast tegevust, eelkõige ennetustegevuseks ning täiendavate kontrollide lisamiseks.

Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Taavi Perni kommentaar:

Prokuratuur toetab igati ausat sporti ja toetame igati diskussiooni dopingu tarvitamise kriminaliseerimise üle, kuid peame oluliseks rõhutada, et iga uus kuritegu peab olema põhjalikult analüüsitud, et vältida ülekriminaliseeritust ja segadust õigusüsteemis. Lisaks ei saa diskussioon peatuda vaid ravimite kui dopingu tarvitamise teemal, vaid otstarbekas on analüüsida, kas dopinguteemaga on seotud ka teisi küsimusi, mida õiguslikult tuleks lahendada. Sinna võivad kuuluda näiteks tehniline doping jalgrattaspordis või muud võimalused organismiga manipuleerida, nt geenitehnoloogia.

Lisaks peame oluliseks viia läbi ka rahvusvaheline õiguslik analüüs, et näha, kuidas teised riigid on dopingu tarvitamist kriminaliseerinud.

Koosoleku eel:

Sportlastega on asi klaar – nad tunnistasid veredopingu kasutamise üles ja tõenäoliselt määratakse neile lõpuks nelja-aastane võistluskeeld. Kuna Austrias on doping kriminaliseeritud, pole välistatud ka vanglakaristused.

Aga mis saab Alaverist ja vanemast Veerpalust? Eelinfo kohaselt on EOK täitevkomitee liikmed üsna tigedad. Neid ajas marru Tammjärve tunnistus, et mõte veredopingut kasutada tuli tal 2016. aastal Alaveriga vesteldes ning keelatud võtetest oli teadlik ka olümpiavõitja Andrus Veerpalu. Aga mida EOK ikka teha saab? Ilmselt tehakse treenerite kutsekomisjonile ettepanek võtta Alaverilt ja Veerpalult treeneri kutsetunnistus. Ehk võetakse neilt ka EOK aumärgid ning visatakse nad EOK-st välja, mõlemad on ju füüsilisest isikust hääleõiguslikud liikmed. Aga see on ka kõik.