Olde on maleliidus tegev olnud üle 20 aasta, praegusel ametikohal ehk maleliidu juhatuse esimehena on ta töötanud alates 2006. aastast. Seda aega on osalt ilmestanud skandaalid - ühel hetkel ei soostunud Eesti paremad maletajad eesotsas Kaido Külaotsaga Eestit ka maleolümpial esindama, sest olid Olde vastu.

Avaldame siinkohal täismahus 18 maleklubi esindaja avaliku pöördumise alaliidu juhatusele.

---

Avalik pöördumine Eesti Maleliidu juhatusele

Lugupeetud Eesti Maleliidu juhatus

Pöördume käesolevaga avalikult Teie poole seoses juhtimiskriisiga MTÜ's Eesti Maleliit. Just sellega põhjendas juhatus viimase üldkoosoleku kokku kutsumist. Üldkoosolek juhtimiskriisi ei lahendanud. Tagasi jäid kutsumata nii juhatuse esimees Hendrik Olde kui nõukogu esimees Ken Koort. Sealjuures juhatuse esimehe Hendrik Olde tagasi kutsumise poolt oli 20 häält ja vastu 19 häält. Kuna kaks häält olid erapooletud, siis ei moodustanud 20 häält piisavat enamust. Enne tagasikutsumise hääletamist tegi juhatuse esimees Hendrik Olde üldkoosolekule avalduse, mille kohaselt hiljemalt 31. jaanuari 2019 juhatuse esimees läheb ära, vastates küsimusele, mis kuupäeval ta juhatusest lahkub. Seda kinnitab 07.10.2018 üldkoosoleku notariaalselt tõestatud protokoll (lisatud).

Vastavalt MTÜS § 28 lg 3.1 võib juhatuse liige juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile. Seega on juhatuse esimees tagasi astunud ning tagasi astumine tänaseks jõustunud, st. juhatuse esimehe volitused on lõppenud.

Vastavalt MTÜS § 28 lg 5 peab juhatus andma mittetulundusühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta. Käesolevaga nõuame selgitust, kas ja millisel õiguslikul alusel jätkab Hendrik Olde tegevust juhatuse esimehena. Tehtud tahteavaldust saab kehtivalt tagasi võtta ainult üldkoosoleku nõusolekul. Juhtimise alus on usaldusväärsus ning sõnamurdlikkus ilmselgelt kahjustab seda. Iga lapski teab lihtsat reeglit, et tehtud käiku tagasi võtta ei saa.

Pöördumise on digiallkirjastanud 18 maleklubi esindajad:

Kristjan Sander - Tartu Ülikooli Maleklubi, kristjans@hot.ee, 503 9796
Margus Sööt - Viimsi Maleselts Apones
Ülar Lauk - Võru Maleklubi
Igor Krupenski - MTÜ "Vabaettur"
Kaido Külaots - Kaido Külaotsa Malekool
Toomas Valgmäe - Maleklubi Faalanks
Priit Värk - Paide Maleklubi
Tanel Kuldsepp - Viljandi Maleklubi CC Fellin
Monika Tsõganova - Maleklubi Areng
Karel Uurits - Saue Male-Kabeklubi
Tatjana Fomina - Mustamäe Ratsu Klubi
Viktoria Lehtmets - Paul Kerese Maleklubi
Mihhail Rõtšagov - Malekool 64
Boriss Zaitsev - Spordiklubi Diagonaal
Sander Liivak - Rakvere Maleklubi
Rait Käbin - Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi
Johannes Toomsalu - Paikuse maleselts "Caissa"
Tõnu Kalvet - Kose Male-kabeklubi