Et Tartust ei kaoks professionaalne korvpall ja professionaalne suhtumine korvpalli, tuli laupäeval kokku initsiatiivgrupp, kuhu kuuluvad Tanel Tein, Meelis Pastak, Vahur Kalmre, Tarmo Kikerpill, Paavo Russak, Ave-Gail Kaskla ja Tarmo Aru.

Initsiatiivgrupp alustab läbirääkimisi kõikide Tartus korvpalli arendada soovivate institutsioonide ja isikutega, alustades ülikoolist ja linnast. Et hoida järjepidevust palliplatsil, jagub tähelepanu ka tänasele meeskonnale. Tartu on väärt, et meil oleks oma tippmeeskond, kes osaleks eurosarjas, et meil oleks kogu mitmekesine korvpallipüramiid, et Tartus oleks korvpallihuvilistel võimalus kaasa elada tippkorvpallile, et Tartu korvpall saaks terve kogukonna asjaks. Tugevaks saame ikka kõik koos.

Meie poolt pakutav lahendus korvpalliklubi organisatsiooni ja omanike osas.

Meie mõte on, et Tartu Rock – aga seda nime peaks Tartu korvpallimeeskond taas kandma – peaks kuuluma kogukonnale. Siinjuures ei pea me sugugi silmas ainult tartlasi, vaid kõiki Rocki käekäigu eest hoolitseda tahtvaid korvpallisõpru, elagu nad kus tahes Eestimaal. Või koguni mõnes muus riigis.

Tartu korvpallimeeskonna vedajaks saaks sihtasutus Tartu korvpallikool, kelle tuumikpartneriteks oleks Tartu ülikool ja Tartu linn. Lisaks oleks tegemist kogukonna korvpallimeeskonnaga, mille osanikuks ehk püsiliikmeks saab olla igaüks. Üheks juhtorganiks saaks olema valitav uus nõukogu, mille liikmeks on kõigi osapoolte esindajad.

Niimoodi viiksime Rocki elu ja toetuse palju laiemale pinnale. Niimoodi seaksime endale eesmärgiks seitsme aastaga kutsuda Rocki püsiliikmeks 10 000 korvpallisõpra. Suur eesmärk küll, aga väiksemat ei taha endale sihiks seada.

Rocki püsiliige tähendab esimesel aastal seda, et iga soovija maksab selleks nt. 59 eurot ning saab selle eest ka hooaja pääsme, Rocki suveniire, kohtumisi meeskonnaga, siseinfot ja muud olulist infot meeskonna ja klubi tegevusest. Nii toetaksid soovijad klubi ja meeskonna arengut ka rahaliselt, mis oleks suur tugi meeskonna asutajate ja sponsorite kõrval. Lisaks on oluline uus korvpallipublik kiiresti saali tagasi saada. (Erinevaid pakette on muidugi rohkem, sest nt Tallinnas resideeruv Rocki fänn ei soovi võibolla hooajapääset, kuna ta ei saa mängudel kohal käia, aga soovib siiski oma meeskonna käekäiku panustada, sest see on ka tema tiim! On ka pere- , sponsori- ja muid pakette.)

Toetusega sama oluline oleks ka Rocki tiimitunde tekitamine palju laiemale seltskonnale kui ainult meeskond, selle abilised ja fännid. Niimoodi tekib meeskonnale stabiilne toetajaskond, kes ongi tegelikult osa meeskonnast – nii rõõmudes kui ka muredes, nii võites kui ka kaotades. Näiteks võiks igas Eestimaa maakonnnas olla Rocki esindajad, kes siis koondavad enda ümber meie meeskonna poolehoidjaid ning hoiavad nende sidet meeskonna endaga. Niimoodi levib Rocki bränd üle Eesti ja loob veel tugevamat sidet meeskonna ja poolehoidjate vahel.

Kui õnnestub saavutada 10 000-line eesmärk, saame rääkida hoopis teistsugustest eelarvetest, sarjadest ja tasemest, kui täna Tartu korvpallis juttu tehakse. Kohe ja kiiresti see eesmärk täidetav ei ole, sellest saame hästi aru. Aga kui esimesel aastal leida 1000 püsiliiget, teisel 2000... Tähtis on liikuma hakata, mitte paigal seista. Või veel hullem, tagurpidi käia.

Kümme sammu teel "Rock tuleb tagasi, ja sealt edasi ka"

1. Tartu korvpallimeeskonna majandamine peab olema selleks loodud sihtasutuse käes, mille liikmed on Tartu ülikool, Tartu linn, sponsorid, fännid jne. Terve kogukond.

2. Sihtasutuse mission saab laiemalt olla kogu Eesti korvpalli probleemide lahendamisele kaasaaitamine ning kitsamalt Tartu meeskonna (taas)loomine, kes osaleb edukalt eurosarjas ning kelle kodumängule müüakse vähemalt 3000 piletit.

3. Sihtasutus moodustab nõukogu, nõukogu võtab tööle korvpallimeeskonna (-klubi) tegevjuhi.

4. Meeskonna nimesse tuleb tagasi tuua Tartu Rock.

5. Tuleb jõuda niikaugele, et vähemalt kõik Kesk- ja Lõuna-Eesti ettevõtted toetaksid Tartu korvpallimeeskonda. Loomulikult võib ja peab olema toetajaid ka kaugemalt.

6. Tartu korvpallimeeskonna fänniklubis peaks olema vähemalt 500 aktiivset liiget.

7. Korvpallimeeskonna aastaeelarve peaks olema vähemalt 1,2 miljonit eurot.

8. Korvpallimeeskonna edukas olemiseks tuleb välja mõelda aktiivne turundusstrateegia, mis toob meeskonna juurde uusi toetajaid, uusi fänne ja kaasaelajaid (näiteks võiks igas Eesti maakonnas olla oma Rocki esindaja, kes siis suhtleb Rocki kohalike fännidega jne).

9. Tuleb välja mõelda organisatsiooniline vorm, kuidas Rocki kogukond (kogu Eestis) tõmmata ümber meeskonna, teha kogukonnast justkui meeskonna omanik.

10. Korvpallimeeskonda haldav sihtasutus ei tohiks piirduda vaid Tartu kohaliku korvpallielu edendamisega. Vedav roll tuleks võtta ka mitmete üle-eestiliste probleemide lahendamisel (sportlaste maksusüsteem, korvpallimängude näitamine rahvustelevisioonis jne).

................

28. Sihtasutuse suur eesmärk on ehitada Tartusse vähemalt 5000 pealtvaatajat mahutav multifunktsionaalne linnahall – Arena Tartu.