Nii, nagu me ei kujuta Tartut ette ilma ülikoolita, Emajõeta ja Vanemuiseta, ei kujuta me Tartut ette ilma korvpallimänguta kõrgemal tasemel. Korvpall on kuulunud läbi aegade Tartu linnakodanikele emotsionaalselt oluliste asjade hulka.

Kevadel tehtud muudatused korvpallialases tegevuses olid tingitud vajadusest taastada Tartu oma korvpall. Iga–aastane või paari aastane „projektivõistkonna“ mudel, mille edu sõltus eelkõige võõrleegionäride rohkusest ja tugevusest, ammendas end Tartu Ülikooli nime all ja polnud spordiklubile finantsiliselt jätkusuutlik. Kaasaelamisrõõm ja positiivsed spordielamused, mida pakuti tuhandetele Tartu ja Eesti inimestele, toimus liiga suures mahus spordiklubi teiste tegevuste arvelt.

Tartu on üliõpilaslinn. Tema esindusvõistkonnad võiksid olla eelkõige Tartu linna ja ülikooli kesksed.

Spordiklubis on loodud korvpallipüramiid, kus on loodud tingimused järelkasvuks Tartu korvpalli esindusvõistkonnale, kui ka Tartu Ülikooli tudengkonnale.

Fookuseks on ala üldise kandepinna suurendamine ja rahvusvahelisel tasemel konkureeriva Tartukeskse võistkonna taastamisel.

Lisaks eeltoodule töötame selle nimel, et murda väljakujunenud arvamust ning müüti, et Eestis pole võimalik edukalt ühildada sporti (korvpalli) ja õppimist nii gümnaasiumis kui ka edaspidi ülikoolis. Me peame hariduse omandamist sama oluliseks kui heade mänguoskustega korvpalluriks arenemise võimalust. Mängides meie võistkonnas on noorel võimalus omandada sporditegemise kõrvalt ka haridus.

Akadeemilise Spordiklubina oleme avatud, et Tartusse tuldaks õppima ja elama nii teistest Eesti piirkondadest kui ka väljaspoolt Eestit. Selline avatus ja rahvusvahelisus oleks see, mis rikastab ja mitmekesistab oluliselt meie korvpallikultuuri, konkurentsivõimet ning jätkusuutlikust.

See peaks pakkuma äratundmisrõõmu kõikidele korvpallisõpradele, et tekiks jälle „oma meeskonna tunne“, et see võistkond suudaks juba eeloleval hooajal mängida võimalikult suurt mängu. Eesmärgiga, et korvpall on populaarseim spordiala Tartus ja Tartu Ülikooli liikmeskonna seas ning jätkuvalt vaadatuim ja kõige armastatuim võistkonnaala.

Esindusmeeskonna nimi alates sellest hooajast on Tartu Ülikool ja korvpallikool kasutab nime Tartu Ülikooli korvpallikool. Tänaseks on spordiklubis paigas korvpallistruktuur, kes aitavad esindusmeeskonna eesmärke ellu viia. Peatreeneriks on ülikooli vilistlane Priit Vene ja abitreeneriks ülikooli õppejõud – vilistlane Toomas Kandimaa. Vaatamata põhimõttelistele muudatustele ei ole esindusvõistkonna ettevalmistav treeningprotsessis katkenud. Klubi oma noorte tuumik on töös olnud kogu suve. See peaks looma eeldused, et meie omad esimesed kasvandikud teevad arengus järgmise sammu ja on valmis kandma rohkem põhiraskust esindusvõistkonnas uuel hooajal. Samas, kogu meeskonna arenguks ja ka selleks, et Tartu korvpall oleks jätkuvalt võimalikult kõrgel tasemel, on meil täna vaja teatud positsioonidele mängijaid ka väljastpoolt Tartut ja Eestit. Seda saame teha koostöös ainult kõikide osapoolte vahel, kellele läheb korda Tartu korvpalli hea käekäik. Näeme vaeva korvpallikogukonna liitmisel, et selle läbi saavutaksime vajaliku toetuse, mis aitaks kaasa, et me oleksime parimad Eestis ja suudaksime olla konkurentsis ka väljaspool Eestit.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid