Rahvusvahelisel rammumeeste võistlustel (nagu Emajõe Rammumees 2018) võetakse mõõtu järgmistel võistlusaladel:

* Istudes reka tõmbamine (ca 10 t)
* Raskuste hoidmine
* Traktorirehvi kantmine (ca 300 kg)
* Kombineeritud võistlusala (erinevate raskuste kandmine)
* Palgi tõstmine kordustele (120 kg)
* Atlas kivide tõstmine (100 – 160 kg)

Tartus oli kohal võistlejad Lätist, Leedust, Valgevenest, Ukrainast, Venemaalt ja Eestist.