Delfi avaldab Eesti Autospordi Liidu selgituse alltoodult täismahus:

„11.-12.05 toimus Eesti autoralli meistrivõistluste (EMV) etapp Tallinna ralli, mille võistluskeskus asus aadressil Mustamäe tee 6. Grossi Toidukaubad on ühtlasi ka EMV toetajaks vastavalt Eesti Autospordi Liiduga (EAL) sõlmitud koostöölepingule, mille kohaselt on Grossi Toidukaubad helikopteril õigus EAL võistlustel lennata ja maanduda võistluskeskuses või selle lähialadel. Samuti on EAL-il õigus kasutada kopterit EAL üritustel turvavaatluste eesmärgil.

Lähtuvalt eeltoodust teatame, et Grossi helikopter maandus 11.-12.05 Eesti Talleksile kuuluval Mustamäe tee 4 kinnistul asuval haljasalal omaniku eelneva nõusoleku alusel, kuna samal aadressil paikneb peahoones ka EAL büroo. Helikopteris viibisid lisaks Oleg Grossile ka teised EAL juhatuse liikmed ja helikopteriga külastati mitmeid võistluse kiiruskatseid ning anti korraldajatele olulist infot liikluse sujuvuse ja turvalisuse kohta. Seega Eesti Autospordi Liidu juhatuse liige Oleg Gross osales 11.-12.05 Tallinna rallil funktsionäärina."