Lisaks Jõeperale kuuluvad föderatsiooni juhatusse ELSF praegune juhatuse esimees Aivar Nigol, AS Eesti Gaas juhatuse liige Raul Kotov, ettevõtja ja endine laskesuusataja Margus Ader, Rettig Radiaator AS Baltikumi regiooni juht Risto Muldme, Telia Eesti juhatuse liige Tarmo Kärsna, Nelja Energia AS juhatuse esimees Martin Kruus, Eesti Kaitseväe staabi- ja sidepataljoni kehakultuuri ja spordi arenduskeskuse ülem Raido Mitt ja Sportland Eesti AS esindaja ja veteransportlane Heiki Kanistik.

Presidendi rolli valitud Assar Jõepera rõhub eelkõige koostööle ja uue juhatuse sünergiale: “Uuel juhatusel on ühine soov arendada laskesuusatamist ja leida parimad võimalikud viisid ala kandepinna suurendamiseks. Kõikide juhatuse liikmete vahel valitseb hea energia ja ma olen kindel, et me suudame koos paljutki ära teha,” sõnas Jõepera. “Näen vajadust parandada laskesuusatamise olukorda Eestis, seda nii klubilise tegevuse kui ka noorte- ja tippsordi osas. Oman kokku 15-aastast kogemust Kristina Šmiguni ja Ameerika Ühendriikide suusakoondise hooldemeeskonna liikmena. Lisaks ka pikaajalist ettevõtte juhtimise kogemust. Mõlema kogemuse baasilt annan oma parima alaliidu töösse,” sõnas Jõepera, kelle hinnangul on juhatuse esmane ja kõige kiirem ülesanne saada paika kõik uue hooajaga seonduv, sh treenerite valik ja suviste treeninglaagrite tagamine nii meie esindus- kui ka noortekoondisele. Tänasel kohtumisel võeti vastu ka otsus, et koostöö koondise treeneri Indrek Tobrelutsuga jätkub.

“Soovin jätkata alustatud tööd ka edaspidi,” sõnas uue juhatuse kinnitamise järgselt alaliidu kauaaegne juhatuse liige ja esimees Aivar Nigol, kes on olnud ka Eestis toimunud rahvusvaheliste võistluste peakorraldaja. “Eriti oluliseks pean kogu laskesuusatamise arengut nii föderatsiooni kui klubide tasandil selleks, et meil oleksid paremad tingimused alaga tegelemiseks ja et meil oleks ka järelkasv, kellele laskesuusatamist tippspordina ehitada. Selleks tuleb senisest enam panustada noortesporti ning leida täiendavaid võimalusi A-koondise tegevuste rahastamiseks. Meil on olemas potentsiaalikad sportlased ja on juhatuse ülesanne leida vahendid, et tagada neile parim ettevalmistus ja konkurentsivõimeline taustajõudude võrgustik,” avas Nigol oma mõtteid.

Lisaks Nigolile liigub vanast juhatusest uude ka Raul Kotov. “Ala pikaaegselt toetanud ettevõttena on Eesti Gaas otsustanud toetamist jätkata ning peame mõistlikuks osaleda juhatuse töös, et olla paremini kursis ala arenguga ning vajadusel aidata langetada ala edasiviimiseks õigeid otsuseid,” selgitas Kotov. Uue juhatuse valguses ootab Kotov eelkõige edasiminekut strateegilise tegevusplaani osas: “Meil tuleb juhatuse tasandil ühiselt jõuda arusaamale, milline on järgmise olümpiatsükli tegevuskava tagamaks stabiilselt kohad esikümnes ja et meil oleks järelkasv ka 8 ja 12 aasta pärast toimuvatel olümpiamängudel."

Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus otsustas laskesuusatajatega liituda, et panustada eelkõige koostööpartnerite ja sponsorluse arengusse. “Nelja Energia on olnud spordi toetamisega seotud juba pikki aastaid ja juhina näen, et toetamise poliitika on muutumises. Enam ei piisa sellest, kes keda teab, vaid olulisem on see, et toetamine oleks mõtestatud, seotud konkreetse ettevõttega ning tekiks koostöö ja sümbioos toetatava ja toetaja vahel. Näen, et üks minu rolle laskesuusatamise juures saab kindlasti olema just sponsorluse ja toetamise lahtimõtestamine ja edendamine,” sõnas Kruus. Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni juhatusse kandideeris Kruus tulenevalt hea sõbra Assar Jõepera ettepanekust. “Assar kui laskesuusatamise ja ettevõtluse spetsialist nägi, et laskesuusatajate juures oleks minust abi. Kuna olen suusaaladega olnud seotud juba pikalt ja toetanud laskesuusatamist ka läbi Martin Remmelga, siis olin ettepanekuga nõus. Kindlasti on minu üks eesmärke edendada aladeülest koostööd ka teiste suusaaladega, et saaksime üksteiselt õppida ja koos leida võimalused suusakiiruse edendamiseks,” rõhutab Kruus.

Värske juhatuse liikmena alustab ka Raido Mitt. “Kandideerisin ELSF juhatuse liikmeks sooviga panustada Eesti laskesuusatamise arengusse rohkem kui ainult tööalaselt. Püüan staabi- ja sidepataljoni kehakultuuri ning spordi arenduskeskuse ülemana hoida kaitseväe ja ELSF vahel edumeelset koostööd ning panustada sellesse nii palju, kui võimalik,” selgitas Mitt oma mõtteid. Mitt toob esile, et kindlasti on tema jaoks olulised punktid ala harrastamise võimaluste parendamine, sh järelkasvu tagamine, mille lõpptulemusena oleks meil ka tugevam tippspordi tase. “Suurem küsimus on, et kuidas seda saavutada ja sellega uus juhatus kahtlemata ka tegelema hakkab,” sõnas Mitt.

Laskesuusatamine on kahtlemata hinges Margus Aderil, kelle jaoks on ELSF juhatusse kuulumine justkui loogiline jätk pikale ala juures olemisele. “Olen ala juures olnud alates 1986. aastast ja see pikk aeg kohustab kaasa mõtlema ja on tekitanud soovi panustada veelgi rohkem ala arengusse,” sõnas Ader, kelle hinnangul on tema üks suurimaid fookuseid noortespordi jätkuv edendamine: “Olen olnud noortesarja vedaja juba mitmeid aastaid ja soovin kindlasti noori fookuses hoida. Samas aga tunnen, et palju on teha ka ala harrastamise kandepinna laiendamises ja treenerite koolituses. Kindlasti on kasuks, et tunnen hästi ala juures toimetavaid noori, olen kursis klubide käekäiguga ning tuttav ka koondise olukorraga,” selgitas Ader.

Kahtlemata on ala kandepinna laiendamises suur roll mängida asjaolul, et lasketiire on Eestis väga vähe ja kõik need kolm olemasolevat asuvad Lõuna-Eestis. Nii toob vastne juhatuse liige Tarmo Kärsna esile, et üks tema suurimaid fookuseid on kindlasti lasketiiru ehitamine pealinna. “Minu jaoks on oluline, et loome uue juhatusega üheskoos järgmise olümpiatsükli strateegia ja tegevuskava ja seal tuleb kindlasti käsitleda noorte kaasamise, klubide arvu suurenemise ja lasketiiru Tallinna loomise teemasid,” sõnas Kärsna, kellel on alaga ka isiklik side. “Mu oma lapsed tegelevad laskesuusatamisega ja olen seotud Nõmme Spordiklubi tegevusega. Mulle läheb laskesuusatamise käekäik korda ja kindlasti saan juhatuse liikmena panustada teadmisi ja sidemeid tulenevalt oma pikast juhtimiskogemusest,” selgitas Kärsna.

Lasketiiru loomise vajaduse pealinna lähistele toob esile ka veteransportlane Heiki Kanistik: “Olen noorena tegelenud laskesuusatamisega ja harrastan seda ala tänagi. Samuti olen toetajana panustanud sportlaste tegevusse. Minu hinnangul on selle atraktiivse spordiala arengu ja jätkusuutlikkuse tarvis vaja luua lasketiir ja laskesuusatamise kompleks Tallinna lähiümbrusesse, tõsta noorte- ja järelkasvu treeningute kvaliteeti ning samuti on minu jaoks oluline propageerida harrastus- ja veteranisporti,” sõnas Kanistik.

Kalev Ermitsa isiklik toetaja ja värske juhatuse liige Risto Muldme peab enda jaoks üheks oluliseimaks teemaks turunduse ja müügi arendamist. “Näen, et föderatsioonis on võimalik palju kaasa aidata turunduses ning müügis. Tänast meediahuvi ja kajastust tuleb paremini ära kasutada suunates seda huvi uute toetajate leidmisesse,” tutvustas Muldme oma ideid. Teise olulise aspektina näeb Muldme treeningtingimuste parendamist: “Laskesuusatamine on tehniline sport, kus treeningtingimuste loomine on kõrgeim prioriteet. Pean üheks oluliseks pikaajaliseks eesmärgiks luua uusi lasketiire, eelkõige Tallinnasse, kus potentsiaalsete harrastajate arv on tohutu.”

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni juhatus kinnitati klubide poolt ühehäälselt.

Järgmise sammuna hakatakse paika panema uue olümpiatsükli eesmärke ja nende täitmise strateegiat.