Delfi portaali korvpallisaade Basket TV käis Dorbekil Läänemaal Illustes külas 2014. aasta novembris, kui legendaarsel juhendajal täitus 70 eluaastat. Vaadakem ja meenutagem!