Gerd Kanteri sõnul on õigete otsuste tegemine spordis kriitilise tähtsusega. “Valikukohad ja probleemid, mille ees sportlased seisavad, on erinevad - näiteks treeningute planeerimine, vigastusega toimetulek, ebaõnnestumised võistlustel jne. Coach'i roll on aidata küsimusi sõnastada, võimalikke lahendusi märgata ja sobivaima lahenduseni jõuda, suunata olukordi hindama neutraalselt ja objektiivselt kõrvalseisja pilgu läbi, motiveerida ja innustada. Coaching'u lähtekohaks on, et lahendused on inimese enda sees olemas, aga mõnikord on vaja välist tuge kõige õigemate lahenduste nägemisel ja ellurakendamisel,“ rääkis Kanter.

Kanter lisas, et tegu on kasuliku kompetentsiga, mis on abiks inimeste juhtimisel igas eluvaldkonnas. „Mina plaanin coaching'ut hakata rakendama eeskätt sportlaste nõustamisel ja juhendamisel. Kursusel omandatu on aidanud ka mul endal sportlaskarjääri viimaseks hooajaks fookust seada. Usun, et nende uute teadmiste ja oskuste foonil saab tõhusam olema ka minu koostöö Martin Kupperiga, kellel seisab ees veel pikk sportlaskarjäär. Pidev õppimine ja eneseareng on oluline ning püüan nii Kupperit kui ka teisi tippsportlasi selles igati toetada,” ütles Kanter.

Eesti Olümpiakomitee asepresident Tõnu Tõniste sõnul võib tippspordis olla sobivate valikute ära tundmine ja otsuste langetamine keeruline kunst, eriti kui eesmärgid on suured. “Seetõttu on hea meel, et Eestis on nüüd olemas tippsporti detailideni tundev juhtimis-coach, kes saab Eesti andekatele sportlastele nende väljakutseterohkel teekonnal toeks olla. Gerd on läbi oma sportlike saavutuste, isiksuse, sihikindluse ja pühendumuse suurepärane eeskuju ning nüüd on tal võimalik aidata kaasa uute isiksuste ja saavutuste kujunemisele,“ lausus Tõniste.

EBS Juhtimiskoolituse Keskuse juhataja Peep Aaviksoo sõnul kinnitab coaching spordivaldkonnas aina enam kanda. “Näiteks suurtes spordimaades nagu USA ja Suurbritannia on mitmetest endistest olümpiasportlastest saanud edukad Executive & Mindset coach'id, kes tegutsevad aktiivselt erinevate tipptasemel tiimide ja koondiste juures,” rääkis Aaviksoo. “Gerd Kanter on aktiivselt tippspordis tegutsev sportlane, kes sportlaskarjääri kõrval on alati pidanud oluliseks enese arendamist ja haridust. Kootsingu programmi kõrval on Gerdil EBS-is lõpusirgel ka magistriprogrammi lõpetamine.

See teeb Gerdist igati sobiva isiku olemaks abiks ja innustajaks Eesti sportlastele väljakutseterohkel tippsporditeel. Olen veendunud, et rakendades coaching'u diplomiprogrammis omandatud oskusi, saab Gerdist suurepärane juht ja nõustaja ning see toob kokkuvõttes kasu kogu Eesti spordile.”

Gerd Kanteri õpinguid juhtimis-coaching'u kursusel toetas Eesti Olümpiakomitee uue topeltkarjääri programmi raames, mille üheks osaks on sportlastele ja treeneritele professionaalset tuge ja nõustamist pakkuvate tippekspertide väljakoolitamine.