„ROKile esitatud kaebuste initsiaatoriks on Eesti Meedia, kellega meie seisukohad olümpiamängude uudismaterjali kasutamisõiguste osas tugevasti erinevad. Väide, et ERRi poolsed rikkumised vältasid kogu olümpiaperioodi jooksul, on Eesti Meedia poolne liialdus. Olümpiaperioodil olid ERRi (spordi)uudistesaated geoblokitud ning uudislõigud viidetega varustatud. Uudismaterjalide edastamise küsimuses olime ROKiga dialoogis olümpiamängude vältel. ERR pidas punktuaalselt kinni lubatud uudiskajastuste ajalistest mahtudest. ROKi nõudmisel korrigeerisime uudislõikudel esitatavaid viiteid. ERRi ajakirjanike hea töö Pyeongchangis ja olümpiakajastused uudistesaadetes olid pinnuks silma Eesti Meediale, kes pidevate kaebuste ja pretensioonidega püüdis meie tööd häirida. Kõigi küsimuste selgitamisel, millele Eesti Meedia viitab, jätkame dialoogi ROKiga. Meie huvi on saada selles loos ammendavad vastused kõigile küsimustele, sh Eesti Meedia pealekaebamise adekvaatsuse, põhjendatuse ning uudiskajastuste reeglite tõlgendamise ja rakendussätete kohta, nii Eesti kui rahvusvaheliste seaduste kontekstis.

Eesti Rahvusringhäälingu seaduse § 36 järgi on ERRil eriõigus edastada nõusolekut küsimata ja tasu maksmata uudistesaates kuni 90-sekundiline iga Eestis tegutseva meediateenuse osutaja edastatud saatest, sh Kanal 2 programmist. Olümpiamängude jooksul kasutasime seda õigust vähe ehk olukorras, kus ERRi rahvusvaheliste lepingupartnerite uudispilt Eestiga seotud olulist videosisu ei pakkunud. Näiteks siis, kui näitasime uudistes Eesti delegatsiooni sissemarssi avatseremoonial või Kristjan Ilvese hüpet kahevõistlusel. Viimati 14. veebruaril. Tegime seda lähtuvalt seadusest, arvestades ROKi poolt kehtestatud piirangutega, alati koos viitega uudispildi allikale.

Eesti Rahvusringhäälingu kui avalik-õigusliku meediaorganisatsiooni kohuseks on informeerida Eesti elanikke olulistest sündmustest, mille hulka kuuluvad ka Eesti sportlaste esinemised olümpiamängudel. ERRi uudistesaated on muuhulgas olulise tähtsusega ka seetõttu, et erinevalt olümpiamänge näidanud Eesti Meedia kanalitest, on Eesti Rahvusringhäälingu telekanalid vabalevis ning jõuavad seega kõikide Eesti elanikeni lepinguta ja tasuta. Olümpiamänge edastanud Kanal 2 ei ole vabalevis kättesaadav, mistõttu on kümnete tuhandete televaatajate jaoks ETV kanalid ja AK uudistesaated päevakajalise olulise informatsiooni põhiallikaks. Akrediteeringute peatamine ERRi tööd Pyoengchangis ning kajastusi uudistesaadetes sisuliselt ei mõjutanud. Tegime intervjuusid ka enne seda akrediteeritud aladest väljaspool, nagu nõutud, samuti ei mõjutanud see samm rahvusvahelise uudispildi kasutamist ega viiteid ekraanil.”

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid