Spordimeeste keeles väljendudes ERR diskvalifitseeriti: nad rikkusid reegleid ja karistuseks oli osalemisõigusest ilmajäämine. Nende akrediteeringud tühistati ja meediatsooni nad enam siseneda ei tohtinud. Kui ERRi töötajad üritasid pärast seda turvaväravatest läbi minna, hakkas süsteem nende kaelakaardi peale undama ja turvamehed andsid märku, et nad pole enam olümpiale oodatud. Tegemist on Eesti spordimeedias esmakordse juhusega, kui üht organisatsiooni on nii karistatud.

Eesti olümpiakomitee peasekretäri Siim Suklese sõnul on juhtunu kahetsusväärne. Samas märkis ta, et EOK polnud antud vaidlusküsimuses osapool ega saanud halvimat ära hoida. "ROKi silmis oli probleem Eestiga ja täna me ei tea, kuidas see kõik mõjutab Tokyo olümpia akrediteeringuid," ütles Sukles.

Saarna: väiklane kaebamine

ERRi sporditoimetuse juht Rivo Saarna kinnitas nädalavahetusel Delfile, et tal pole aimugi, miks ROK nii kaaluka otsuse lagnetas. „Meil oli 22. veebruaril kohapeal ROKi meediateenistusega koosolek,” kommenteeris Saarna. „Ainus teema, mis oli probleemina üleval, oligi seesama ETV logo näitamine uudistes olümpiamaterjali peal. ROKi poolt oli sõnum, et kas te ei kasuta olümpiamaterjali või ei näita selle peal ETV logo. Kaalusime, mida me teeme – see on pretsedent. Tuli otsustada, kas loobume olümpiamaterjalist või logost. Otsustasime, et teeme erandi ja võtame logo maha. Pärast seda oleme väga korrektselt täitnud kõike, milles ROKiga kokku lepiti ja mida nad meilt nõudsid. Oleme hämmingus, sest oleme korrektselt pidanud kinni kõigist reeglitest.”

Oleme hämmingus, sest oleme korrektselt pidanud kinni kõigist reeglitest
Rivo Saarna

Varem oli Saarna nimetanud Eesti Meedia spordipealiku Marko Kaljuveeri pealekaebamist väiklaseks ja arusaamatuks.

Tasakaalustatud kajastuse huvides võttis Eesti Päevalehe ja Delfi sporditoimetus ühendust ka olümpia teleõiguste hoidjat Eesti Meediat selles küsimuses õiguslikult abistava Triniti advokaadibüroo vandeadvokaadi Karmen Turkiga.

Kas ja mille vastu ERR olümpial eksis?

Turk: "ERRi kohustused taliolümpia kajastamiseks tulid akrediteeringuga kaasnevatest kohustustest, uudisõigust täpsustavast juhendist ning teistest juhendmaterjalidest. Nende juhendite sisu on ROKi koostatud. Uudisõiguse juhise sisuks on ajalised ja vormilised eeskirjad uudisklippide edastamisel. See hõlmab muuhulgas ka kohast viitamist.

Eraldi ROK juhenditest kehtib autoriõigusseadus, mis ei luba loata muuta teise televisiooniorganisatsiooni loodut. Sama kehtib raamatute, muusikateoste ja esituste osas. "Aktuaalse Kaamera" spordiuudiste puhul toimus korduvalt Eesti Meedia telekanalite pildi kasutus selliselt, et ülal paremas nurgas olev Kanal 2 logo oli peidetud udulaigu alla. Enamgi veel, näiteks võib tuua ka olukorra, kus Eesti Meedia reporterite kommentaar oli kuulda Aktuaalse Kaamera spordiuudistes."

ETV spordireporteri Alvar Tiisleri selja taga võib näha olümpiasümboolikat.

Peaprobleemiks oli siis kohane viitamine?

Turk: "Rikkumised on siiski kõik sama tõsised – nii viitamine (uudisõiguse aluspõhimõte), logo udustamine kui ka Eesti Meedia reporterite kommentaari loata edastamine. Ja nende rikkumiste näol on tegemist sellistega, mis vältasid kogu olümpia ajal.

Algselt oli rikkumisi veelgi, mille osas toimusid meile teadaolevalt esimesed vestlused kohapeal ROKi ja ERRi esindajate vahel (nt esimestel päevadel ei olnud veebis väidetavalt rakendatud geoblokeering ning mõnes stuudiointervjuus oli lubamatult kasutatud olümpiatähiseid ning sümboleid (kasutatud oli Pyeongchangi mängude roosat tunnusvärvi ja Turki hinnangul kergelt „karvastatud”, kuid siiski selgelt äratuntavaid olümpiarõngaid – M. R.). Seega lisan – ROKi reaktsioon ei toimunud esimese rikkumise peale ega ka mitte ilma eelnevate hoiatusteta."

Teine näide eksimusest: kanal 2 logo on udulaigu alla peidetud ja peale on pandud ETV logo.
ROKi reaktsioon ei toimunud esimese rikkumise peale ega ka mitte ilma eelnevate hoiatusteta.
Karmen Turk

Lisaks teie väljatoodule oli vist probleem ka president Kersti Kaljulaidiga tehtud intervjuuga, mis toimus pressikeskuses?

Turk: "Selle intervjuu osas andsime õiguste esindajale Discovery Inc.’ile teada, et selline intervjuu on tehtud akrediteeringut nõutaval alal, täites enda lepingulist kohustust. Discovery esindaja ei osanud hinnata, kas on rikkumine või mitte ning Discovery palus ROKilt hinnangu. ROK selgitas, et reeglite kohaselt võis selliselt filmida ning sellega juhtum piirdus. Võtsime teadmiseks ning edaspidi selliseid rikkumisi ka ei raporteerinud."

Kas teil on pretensioone teistegi väljaannete vastu?

Turk: "Ei ole. Mõned meediaorganisatsioonid on ise pöördunud, et täpsustada/küsida ning mõnel üksikul juhul oleme tõenäoliselt kogemata juhtunule tähelepanu pööranud, mille järgselt on mittevastavus kõrvaldatud. Selguse huvides: Eesti Meedial on ainuõiguste omanikuna lepinguline kohustus monitoorida Eesti territooriumil toimuvat ning rikkumistest viivitamatult ROKi teavitada. See ei ole tegevus, millega Eesti Meedia on tegelenud vabatahtlikkus korras nagu eelmise nädala meediakajastustest võib lugeda."

Kas teie hinnangul pole akrediteeringu tühistamine ehk sisuliselt olümpialt välja viskamine liiga karm reageering?

Turk: "See, kuidas rikkumisele reageerida, on ROKi ainuotsus. Eesti Meedia ei saa seda ette kirjutada, keelata ega põhjendada – Eesti Meedia on vaid ainuõiguse litsentsisaaja ning nende omanik ja teostaja ROK."

Kas teie büroo ja Eesti Meedia esitas kaebuse ka YLE peale, mispeale polnud sealt enam teatud teenusepakkujate puhul võimalik olümpiat Eestis jälgida?

Turk: "Ei. Eesti Meedial ei ole ka teadmist, kes sellekohase kaebuse võis esitada; kas üldse esitati kaebus või millistel asjaoludel YLE telekanali pilt geoblokeeriti. Tõsi on, et ainuõiguse lepingu järgi oleks Eesti Meedial (nagu varasemate olümpiamängude ajal ka ERRil) olnud õigus nõuda geoblokeeringu rakendamist, kuid seda ei ole Eesti Meedia teinud. Kohustus tagada geoblokeering oli YLE telekanali omanikul endal, seega blokeerimine võis olla ka YLE enda otsus."

Eesti Meedial ei ole ka teadmist, kes sellekohase kaebuse võis esitada; kas üldse esitati kaebus või millistel asjaoludel YLE telekanali pilt geoblokeeriti.
Karmen Turk

Kas selline kanalite vaheline sõda on olümpia puhul tavaline praktika?

Turk: "Sõda ei ole olnud. Raporteerimiskohustus on alati kaasnenud olümpiamängude eksklusiivsete meediaõigustega. Varasematel aastatel on see ka õiguste omanikuna ERRil olnud ning teadaolevalt on ka ERR seda lepingulist kohustust varasemalt täitnud. Kas varem on sellises mastaabis olnud raporteerimist, on olenenud teiste turuosaliste käitumisest. Raporteerimiskohustuse detailsus ja rangus on ajas muutunud ning täna on tegemist lepingu olulise tingimusega, mille täitmisse tuleb suhtuda hoolikalt."
Karmen Turk: ROK on püüdnud leida tasakaalu
„Nagu Väino Koorberg ja Rein Lang selgitavad õigesti Kuku raadio saates „Olukorrast ajakirjanduses”, on olümpiamängude korraldamine ja nende ülekandmiseks õiguste soetamine kapitalistlikule ühiskonna paratamatusest tulenevalt investeering,” selgitas advokaat Karmen Turk. „Seda investeeringut tagatakse läbi kohustuste jälgida seda, kuidas need isikud, kes ei ole investeerinud korraldamisse ega õiguste omandamisesse, olümpiamängudega kaasnevaid hüvesid kasutavad.”


„Ajakirjandusel on kohustus kajastada. Kajastada kõike olulist ühiskonnas. Olümpiamängude võimalikult lai kajastamine on kõigi ühiskonna liikmete huvides.”


„Seega on ROK püüdnud leida tasakaalu nende kahe huvi vahel – ajakirjaniku õigus ja kohustus kajastada ning investeeringute tegijate õigustatud ootused, sätestades täpsed reeglid kõigile ajakirjanikele olümpiamängude kajastamiseks ning loonud teatud eriõigused neile, kes on soetanud õigused ülekandmiseks. Tasakaalu valvuriteks on ROK määranud lepinguliste kohustuste kaudu igal territooriumil ainuõiguseid omavad isikud, Eesti riigi territooriumil Eesti Meedia."
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid