“Eesti rahvusvaheline mõjukus sõltub sellest, milline on meie roll ja positsioonid rahvusvahelise elu korraldamisel,” ütles Ratas. “Eestile on sümboolne, et Maailma Kabeföderatsiooni peakontor on tänasest Tallinnas, Paul Kerese nimelises Malemajas. Mõttespordis on eestlased tegusid teinud nii võistlejate kui ka korraldajatena. Asjaolu, et Eestis on viimase kümne aasta jooksul toimunud kõige enam rahvusvahelisi tiitlivõistlusi, on Eesti kabeorganisaatorite märkimisväärne saavutus. Maailma mõttespordielu juhtimise usaldamine Eestile on tunnustus seni tehtu eest.”

“Tallinn on kabet ja rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamist Tallinnas toetanud pikki aastaid,” märkis Kõlvart. “Eestile ja Tallinnale oli suur au, et Euroopa Kabeföderatsiooni peakontor asus 10 aastat – 2007–2017 – Tallinnas. Maailma Kabeföderatsiooni peakontori tulek on oluline samm edasi, kuid seda suurem on vastutus ja võimalused rahvusvaheliselt silma paista. Nii Eesti kabejuhtide kui ka linna, riigi ja toetajate jaoks nõuab see ühist pingutust ja teotahet.”

“Maailma Kabeföderatsiooni peakontor Tallinnas on ime,” sõnas Maailma Kabeföderatsiooni president Janek Mäggi. “Maailma kabeelu võtmeriigid on Holland ja Venemaa ning tõusev täht Hiina. Eesti kabele on aktiivne rahvusvaheline töö, sh mitmete mõttespordi organisatsioonide töös osalemine, andnud olulise arengutõuke. Eesti Kabeliit kuulub maailma parimate kabevõistluste organisaatorite hulka, mis on viimase ligi 20 aasta töö tulemus.”

“Eesti kabele annab FMJD peakontor Tallinnas väga palju võimalusi, millest tähtsaim on Eesti sportlaste innustamine ja noorte pürgimuse hoogustamine,” ütles Eesti Kabeliidu president Tarmo Tulva. “Iga sportlase unistus on olla maailma parim. Rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamisel on Eesti selle saavutanud. Kabetajad üle maailma hindavad Eestit ja Tallinna kui kohta, kus toimuvad alati kõrgetasemeliselt korraldatud tiitlivõistlused. Järgneval neljal aastal tahame senise Euroopa kõrval olla eeskujuks kogu maailmale.”