Süüdistuse kohaselt ostsid mehed OÜ Delta Property nimele võlgnikele kuulunud korteriomandid. Uurimisversiooni kohaselt valiti meelega sotsiaalselt vähekindlustatuid inimesi, kes ei osanud reaalselt asjaolusid hinnata. Pärast seda, kui oli toimunud enampakkumine ning kohtutäitur oli korteriomanikule enampakkumise tulemi jäägi pangakontole üle kandnud, vormistasid süüdistuse saanud mehed endise korteriomanikuga näilise üürilepingu, mille alusel kanti kohtutäiturilt saadud raha hoopis OÜ Delta Property arvelduskontole. Lisaks sellele on kohtueelsel uurimisel tuvastatud, et mehed andsid ühele naisele kasutada ruumi eelnevalt teades, et viimane hakkab seal intiimteenuseid osutuma ning saadud rahast neile üüri maksma. Kriminaalasja materjalidest nähtub, et kuritegusid pandi toime ajavahemikus 2015. a sügisest kuni aprilli alguseni 2017. a. Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Põhja prefektuur.

Algselt saatis prokuratuur süüdistusakti kohtusse üldmenetluse korras, kuid viimastel nädalatel toimunud läbirääkimiste käigus prokuröri, süüdistatavate ja nende kaitsjate vahel jõuti kompromissini. Ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar ütles, et prokuratuuri jaoks on alati oluliseks argumendiks kannatanu huvid. „Kõnealuses kriminaalasjas on kannatanuteks inimesed, kes on jäänud ilma raha ja elukohata. See on minu hinnangul mõjuv põhjus, et leida maksimaalselt kiire lahendus sellele, et kannatanud oma raha tagasi saaksid,“ kommenteeris ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar.

Kriminaalasja kohtueelses menetluses kogutud andmed kinnitavad seda, et kuritegude toimepanemisel osales D. Savitski grupis tehingute juriidilise nõustajana ning nende juriidilise ettevalmistamisega. Seda on olnud nii kelmuste kui ka prostitutsioonile kaasaaitamise episoodides. Tänaseks on ta hüvitanud kahele kannatanule tekitatud kahju täies ulatuses, mis on ligi 28 000 eurot. Sel põhjusel asus prokuratuur seisukohale, et tema suhtes võib menetlus lõpetada oportuniteedi põhimõtetel, määrates talle rahalise kohustuse summas 18 000 eurot, mida ta peab tasuma riigituludesse viie kuu jooksul. Juhul, kui ta jätab määratud kohustust täitmata, uuendatakse tema suhtes menetlus.

Sama seisukoht on ka juriidilise isiku osas. Firma nimele oli ostetud kinnisvara ehk juriidilise isiku roll oli kuritegude toimepanemisel minimaalne. Ka OÜ-le palub prokuratuur määrata rahalist kohustust summas 12 000 eurot.

S. Borodin viibib endiselt kohtu loal vahi all. Kuna ka tema on nõus kannatanutele tekitatud kahju hüvitama, siis nõustus prokuratuur tema suhtes kokkuleppemenetluse kohaldamisega.

Vastavad taotlused on prokuratuur täna toiminud istungil kohtule esitanud. Kas kohus nõustub prokuratuuri seisukohaga või mitte, selgub 30. jaanuaril.