Kui Tallinna Kalev teatas süüdistuse esitamise järel, et lõpetab Savitskiga koostöö, siis jalgpalliliit asus Savitski asjus äraootavale seisukohale - praeguse seisuga on mees endiselt vutiliidu juhatuse liige.

Põhja Ringkonnaprokuratuur süüdistab kahte meest vanuses 28 ja 35 eluaastat ning juriidilist isikut kelmuste toimepanemises. Lisaks sellele on meestele esitatud süüdistus prostitutsioonile kaasaaitamises. Süüdistusakt on saadetud kohtusse üldmenetluse korras.

Süüdistuse kohaselt ostsid mehed OÜ Delta Property nimele võlgnikele kuulunud korteriomandid. Uurimisversiooni kohaselt valiti meelega sotsiaalselt vähekindlustatuid inimesi, kes ei osanud reaalselt asjaolusid hinnata. Pärast seda, kui oli toimunud enampakkumine ning kohtutäitur oli korteriomanikule enampakkumise tulemi jäägi pangakontole üle kandnud, vormistasid süüdistuse saanud mehed endise korteriomanikuga näilise üürilepingu, mille alusel kanti kohtutäiturilt saadud raha hoopis OÜ Delta Property arvelduskontole.

Kriminaalasja materjalidest nähtub, et kuritegusid pandi toime ajavahemikus 2015. a sügisest kuni aprilli alguseni 2017. a. Kriminaalasjas on kolm kannatanut, kes on esitanud tsiviilhagi kokku summas üle 40 000 euro.

Lisaks sellele on kohtueelsel uurimisel tuvastatud, et mehed andsid ühele naisele kasutada ruumi eelnevalt teades, et viimane hakkab seal intiimteenuseid osutuma ning saadud rahast neile üüri maksma.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Põhja prefektuur. Selles kriminaalasjas on tsiviilhagi tagamiseks kohtu loal arestitud sularaha ja kinnisvara.

Üks süüdistatavatest, 35-aastane mees viibib kohtu loal vahi all. Teise süüdistatava suhtes on kohaldatud tõkendina elukohast lahkumise keeldu.

Täna, 18. jaanuaril Harju Maakohtus toimunud eelistungil määrati teine korraldav eelistung, mis toimub jaanuari lõpus.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kelmuste ja küberkuritegude talituse juht Hannes Kelt sõnab, et sarnaseid ulatuslikke ja väga traagiliste tagajärgedega petuskeeme on kriminaalpolitseinikud paraku ka varem näinud. „Nad kasutavad väga alatult heauskseid, eakaid või madalamate sotsiaalsete oskustega inimesi ära, jättes nad ilma rahast ja kodust. Inimesed ei saa sageli aru keerulisest juriidikast ning seetõttu oma õigustest. Sageli on tegu meeleheitel makseraskustesse sattunud inimestega, kes ei oska keerulisest olukorrast välja tulla ning viimases hädas usaldatakse ebaausate kavatsustega inimesi,“ rääkis Kelt. Sarnaste juhtumite ärahoidmiseks koputab Kelt lähedaste, aga ka naabrite südametele. „Kui on olemas lähedased või pereliikmed, tuleks kindlasti hoida oma eakatel lähedastel ning nende rahaliikumistel ja kinnisvaral silm peal, eriti kui tekkinud on makseraskused. Sageli on aga kurb tõsiasi, et lähedasi ei ole. Kui inimesel ei ole aastaid külalisi käinud ning üks hetk hakkavad ukse taha ilmuma võõrad näod, siis mitte kunagi ei ole liiast esitada mõni kontrollküsimus olukorra selgitamiseks,“ lisas ta.