Avaldame kirja täismahus ja muutmata kujul.

"Lugupeetud Erki Kergandberg,

Olete 15.11.2017.a edastanud spordiajakirjanikele ja institutsioonidele e-kirja, milles väidate muu hulgas, et mina, Jaanus Teppan olin teadlik asjaolust, et Aivar Rehemaa ei osale Olose võistlustel.

Teie kirja tulemusena pöördus minu poole Eesti Suusaliidu juhatus ja palus selgitust väitele, et ma olin Aivar Rehemaa mittestartimisest teadlik. Nagu ma kinnitasin Eesti Suusaliidu juhatusele nii kinnitan ka siinkohal, et mind ei ole Aivar Rehemaa enda haigusest ja sellest tulenevast võistlustest eemalejäämisest teavitanud ei isiklikult ega ka esindajate kaudu. Tegemist on valeväitega.

Kuna tänaseks on teie kirja avalikult esitanud vähemalt Delfi Sport, siis palun teie poolt esitatud valeväite ka avalikult ümber lükata."