Ettepanekuid spordipreemiale võivad teha ministeeriumid, maavalitsused, omavalitsused, spordiorganisatsioonid ning teised juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud spordialane tegevus. Kaks spordipreemiat määratakse elutöö eest ning kuus preemiat 2016. aasta tulemuste eest.

Nii kultuuri- kui ka spordipreemiate kandidaadid tuleb esitada taotlusvormil, mis on Kultuuriministeeriumi kodulehel siin. Avaldused peavad allkirjastatuna olema laekunud 10. jaanuariks 2017 Kultuuriministeeriumisse (Suur-Karja 23, 15076 Tallinn) või digitaalselt allkirjastatuna aadressile preemia@kul.ee.

Eesti Vabariigi kultuuri- ning spordipreemiad antakse üle vabariigi aastapäeva ajal.

2016. aastal pälvisid kultuuripreemia pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest tegevuse eest Jaan Kaplinski, Ülo Vilimaa ja Veljo Kaasik. Vaata kõiki tunnustatuid siit. Spordivaldkonnas määrati elutööpreemia laureaatideks Selma Multer ja Erika Salumäe, kõiki tunnustatuid saab meelde tuletada siit.