"Käesolevaga annan teada, et mina, Märt Sults, olen otsustanud lõpetada kandideerimise Eesti Olümpiakomitee presidendi kohale," ütles Sults meediale läkitatud avalduses.

"Minu eesmärk EOK presidendiks kandideerimisel oli juhtida tähelepanu Eesti spordi juhtimise kriitilistele puudujääkidele, eriti mis puudutab rahastamissüsteemi ebaselgust ja lobby-põhisust ning Eesti noorte liikumisharjumise puudumist. Kuigi just need puudutavad Eesti rahva püsimajäämist ja spordi jätkusuutlikkust kõige valusamalt, ei ole nende probleemide lahendamisega tegeletud. Olen rahul, et tagasin debatis osalemisega tõsistele probleemidele kõlapinna."

"Tunnen, et olen tänaseks oma missiooni täitnud – toonud valguse kätte kriitilised kitsaskohad ning panustanud debatti uute ideedega, mis hakkavad loodetavasti idanema ning elama Eesti spordijuhtide mõtteis ja plaanides. Samuti on hea meel, et avalikkus on hakanud eristama kahte samanimelist spordiala - Taekwondo Föderatsioon kui olümpiaala esindaja ja Taekwondo Liit kui enesekaitselise ala esindaja."

"Olen erinevates debattides ja kohtumistel tundma õppinud teisi kandidaate ja nende põhimõtteid. Nende seast eristub mees, kellel on konkreetne plaan, vajalikud kogemused ja sobivad isikuomadused Eesti spordi juhtimiseks. See mees on Tõnu Tõniste. Eesti Taekwondo Föderatsioon asub Tõnu Tõniste kandidatuuri ametlikuks toetajaks. Kutsun üles ka teisi minu toetajaid valima Tõnistet."

"Mina jään spordiga seotuks, jätkan oma missiooni Eesti rahva kestmise ja spordi arengu eest seismisel Riigikogus ja Eesti Taekwondo Föderatsioonis."