Kui Mardile oli isa nende sugupuud juba varem tutvustanud, siis Kaspar sai asjast teada kõigest mõni tund enne ürituse algust. Nimelt olid Mardi vanaema ja Kaspari vanaisa omavahel õde-vend.

Mõlemad mehed peavad teineteise saavutustest väga lugu, kuid üksteise mängumaale eriti ei trügiks. Taimsoo käib Sparta spordiklubis kaarega mööda näituseks välja pandud Mardi kangist, Mart vaatab Taimsoo neljapaati kaugelt kalda pealt.

Vaata meeste omavahelist lõõpimist neil teemadel videost!