"Kui mind lõplikult süüdi tunnistatakse, astun EOK presidendi kohalt tagasi, kuid annan asja Euroopa kohtusse," lubas Seli intervjuus Jaan Martinsonile.

"Mina ei saa asjadest aru: kahjukannatajat pole, kasusaajat pole, kuid minust tehakse kriminaal. Mulle tundub, et rahvale on jäänud mulje, nagu EOK oleks raha saanud ja Seli selle poolt hääletanud. Ei saanud ega hääletanud. Ja kui Tallinna Sadam olekski raha andnud, siis mitte Selile, vaid vastavalt seadusele Eesti spordi hüvanguks."

Seli väitis intervjuus, et esimeses kohtuastmes tehti talle ettepanek: "Pidin ütlema kohtus kolm lauset: "Hääletasin rahaeraldamise poolt. Olen süüdi. Kahetsen." Siis lõpetatuks asi oportuniteedi korras. Aga ma ei taha nii, tahan tõde ja õigust."

Riigikohus teatas täna hommikul, et Seli mõisteti lõplikult korruptsioonikuriteos süüdi. Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis, et Seli on süüdi korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu rikkumises. Kolleegium rahuldas osaliselt Neinar Seli kaitsja kassatsiooni ja muutis maa- ning ringkonnakohtu otsuse põhjendusi, kuid nõustus lõppjäreldusega, et Neinar Seli on talle süüdistuses ette heidetud korruptsioonikuriteo toime pannud.

Riigikohtu hinnangul lugesid kohtud nõuetekohaselt tõendatuks, et Neinar Seli, kes oli nii Tallinna Sadama nõukogu esimees kui ka Eesti Olümpiakomitee president, hääletas Tallinna Sadama nõukogu 31. oktoobri 2013. aasta koosolekul otsuse poolt maksta Eesti Olümpiakomiteele 250 000 eurot toetust, teatas riigikohtu pressiesindaja.