Tondiraba halli juhataja Jelena Glebova antud teemas siiski mingit traagikat ei näe ja ütleb küsimustele vastastes otsesõnu, et Tondiraba on jäähall ja mõeldud eelkõige jääspordialade esindajatele.

Esitasime halli juhatajale mõned küsimused:

Miks nii läks, et pallimänguklubid teie juurest minema kolisid? Kas klubid said varasematest kokkulepetest kuidagi valesti aru või ei suutnud teie teatud asju ette näha?

Me ei ole sõlminud pikaajalisi kokkuleppeid pallimängude osas, sest oli raske ette ennustada kui suurt populaarsust omab uusehitis ja selle peaareen. Alustasime oma tegevust möödunud aasta augustis ja esialgu, kui oli saali kasutus tagasihoidlik, saime pakkuda nii treeningu kui ka võistluste aegu ka pallimängijatele. Tunniplaanid kinnitasime ühe kuu ette ja mingit garantiid stabiilseks treeningute läbiviimiseks me andnud ei ole. Küll aga kinnitasime võistluste kava terveks hooajaks käesoleva aasta mai kuuni.

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Rein Ilves avaldas seisukoha, et halli peaks rohkem kasutama multifunktsionaalselt, mitte mõtlema ainult jääaladele. See tundub otsese etteheitena ka teie aadressil. Kas te olete siis sellisel seisukohal, et hall kuulub eelkõige jääalade harrastajatele? Ja kui olete, siis miks te üritasite enda juurde tuua pealinna korvpalli ja võrkpalli esindusmeeskonna?

Multifunktsionaalsust oleme kasutanud nii palju kui võimalik (I.J. - Siinkohal toob Glebova välja valiku Tondirabas toimunud üritustest, kus iluuisutamise ja jäähoki kõrval on spordialadest pilti pääsenud veel korvpall, võrkpall, poks ja sulgpall). Mis puudutab Eesti pallimängu meeskondade jäähalli meelitamist, siis paraku oli see töö enne minu ametisse asumist juba ära tehtud. Minu seisukoht on selline, et Eestis on väga suur “jää defitsiit", mis tähendab seda, et kohti kus saaks professionaalselt treenida ei jätku. Sellepärast leian, et loomulikult tuleb jäähallis eelistada jääspordi alasid. Samas võime öelda, et meie majas on ka teiste spordialade suurvõistlused teretulnud.

Saali kasutamine läks klubide jaoks pidevalt ka kallimaks. Miks nii?

Tondiraba Spordikeskuse jäähalli teenuste hinnakiri alates avamisest oluliselt muutunud ei ole.