Tänu koostööle TriSmile klubi eestvedaja Ain-Alar Juhansoniga oli Delfi kohapeal võistlust kajastamas ning järgnev video annab tempoka ja värvika ülevaate Kanaari saartel toimunust.

Start võistlusele anti kell 7 varahommikul, seepärast on ka video esimesed kaadrid filmitud hämaras. Videokokkuvõte lõpust leiab intervjuud nii pettunud Kotšegarovi kui rõõmsameelse Ratassepaga.