Haigekassa pressiesindaja Anne Osveti sõnul kavatseb haigekassa hoolega valida partnereid, kellega hambaravilepinguid sõlmitakse, kirjutas Eesti Päevaleht.

“Hambaravi pakkujaid on suurtes linnades niivõrd palju, et meil ei ole mõtet killustada oma lepingupartnereid sajaks väikeseks. Selle asemel teeme väga heade teenusepakkujatega, kellega pole kunagi olnud probleemi, pisut suurema lepingu,” ütles Osvet. “Me ei ole huvitatud sellest, et meil oleks väga palju teenusepakkujaid, vaid tahame nendest kõige paremad välja otsida.”

Üks viis paremaid välja valida on Osveti sõnul vaadata kaebuste arvu. “Ega meie inimesed väga varmad kaebama ei ole, nad lähevad selle asemel teise arsti juurde,” märkis Osvet.

Eesti Hambaarstide Liidu presidendi Kristjan Gutmani sõnul on paljud hambaarstid juba kaotanud huvi laste hammaste ravimise vastu, sest esiteks kulub suur osa ajast lapse veenmisele, et too tooli peal püsiks, ning teisalt toob haigekassa leping laste ravimisel vähe raha sisse.

Maal, kus elanike ostujõud on märksa väiksem, on väikeste patsientide ravi sissetuleku mõttes võrreldes linnaga hambaarstile tähtsam.

Gutmani sõnul oleks vaja, et riik motiveeriks rohkem laste hambaid parandama. “Kui kiirabi tööd ei tasustataks, siis ei saa ju jääda lootma selle peale, et arstidel on missioonitunne, mis sunnib vigastatud ja traumadega inimesi aitama,” tõi ta näite.

Haigekassa tänavusest uuringust selgus, et Eesti elanikest käib vaid kolmandik hambaarsti juures, mitteravimise peapõhjus on rahapuudus.

Haigekassa nõuab, et järgmisel aastal paneksid lepingu alusel laste hambaid tasuta parandavad arstid sellekohase teate ka kabineti seinale. “Et inimene, kes läheb lapsega arsti juurde, teaks, et ta saab sealt tasuta arstiabi,” ütles Osvet.

Tema sõnul on praegu sageli nii, et inimene ei tea arsti juurde minnes, et tollel ei ole haigekassa lepingut ning et peab lapse hammaste ravimise eest tasuma. “Siis on vanemad pahased, et miks ravi ei ole tasuta,” lisas Osvet. “Hambaarstid ei taha ise sellest eriti teavitada ja patsiendid ei tea ega oska küsida, kas arstil on haigekassa leping ehk kas ta saab lapse hambaid tasuta ravida.”