Kaljuveer ei võtnud vastu ERRi juhatuse esimehe Margus Allikmaa pakkumist hakata sporditoimetuse produtsendiks. Kaljuveer oleks pidanud oma otsusest teatama neljapäevaks, kuid kuna ta Allikmaa väitel seda ei teinud, siis lõppes Kaljuveeri tööleping täna 21. aprillil.

Sporditoimetuse juhi kohale toimub nüüd konkurss.

Delfile teadaolevalt oli Hanno Tomberg valmis kandideerima sporditoimetuse juhiks, kui Marko Kaljuveer võtab vastu produtsendi koha. Kuna Kaljuveer produtsendi kohta vastu ei võtnud, siis lõppes Kaljuveeri tööleping täna.

Hanno Tomberg on esitanud avalduse lahkuda ERR juhatuse liikme kohalt 1. juunist. Tomberg on öelnud, et ta oleks soovinud jätkata juhatuses kui oleks leitud kompromiss, kuna seda ei juhtunud, siis ei näe ta praegu põhjust kandideerida ühelegi ametikohale ERRis.