"Eesti Olümpiakomitee ja alaliitude kiri ETV spordivalikute kohta on ajastuselt liiga seotud ERRi juhatuse esimehe ja sporditoimetuse juhi töötüliga ja seetõttu kasutatav malakana. Aga põhimõtteliselt on see kiri täiesti loomupärane survegruppide tegevus seista oma eriala või valdkonna kajastamise eest. Tähtis on, et selliseid soove ja nõudmisi esitataks avalikult ning ilma tagamõtteta kedagi maha võtta või kitsalt oma isiklikke huve ajada. Samuti peab ERRil olema võimalus öelda viimane sõna valikute osas," ütles Tammerk Delfile.

Tammerk leiab, et jutud selle kohta, et sellised kirjad on toimetuse vabaduse rikkumine, võiks tegelikult ära unustada. "Kodanikuühiskonna gruppide ja surverühmade arvamust peab ERR kui avalik-õiguslik kanal kuulama, aga neid arvamusi ei tohi toimetustele ERRi sees direktiivselt peale suruda," ütleb nõunik ja lisab, et alaliitude kriitiliste ettepanekute laialdasem käsitlemine ERRis ja avalikkuses oleks võinud vähendada praeguseks kuhjunud, justkui ootamatut kriitikat ETV spordivalikute kohta.

Tammerk selgitas, et kui näiteks asendada EOK kirjas sõna "sport" sõnaga "kultuur", siis tulevad talle sellised kirjad vägagi tuttavad ette, sest näiteks esinedes õpetajate seminaril kuuleb ta tihti, et koolielu ja hariduse temaatikat ei kajastata piisavalt.

Spordi teemal üldse on ERRile Tammerki sõnul laekunud spordihuviliste seisukohti mõne ala vähese kajastamise pärast, samuti spordi ülemäärase kajastamise pärast. Kriitikat spordi liiga suure osakaalu pärast tuleb eriti siis, kui suurvõistluste tõttu muutub ERRi harjumuspärane programm ning ETV2 tulek on nüüd konflikti ohtu vähendanud.

"Ohtralt poolt- ja vastuargumente auditooriumilt tuli näiteks siis, kui 2013. aasta lõpus puhkes suur debatt selle üle, kas ETV saab näidata 2014. aasta jalgpalli MMi finaalturniiri või mitte," tõi Tammerk näitena välja.

ERRi meedianõunik leiab aga ka, et tegelikult ei ole spordialade valik ajakirjanduseetiline, vaid programmipoliitiline küsimus. "Seetõttu ei ole minu poolt asjakohane anda hinnanguid ETV spordiuudiste ja spordiülekannete valiku kohta. Ajakirjanduseetikal on siiski ka kokkupuude spordi kajastamisega, näiteks siis, kui vaataja leiab, et kehva tulemuse teinud pisarates sportlast ei tohiks näidata," ütles Tammerk.

Spordialaliitude kriitikat või ettepanekuid oma ala puuduliku kajastamise kohta on ERRi üldaadressile või ajakirjanduseetika nõuniku aadressile Tammerki sõnutsi aga laekunud vähe ning nõunik leiab, et ilmselt on alaliidud oma ettepanekuid esitanud teisi kanaleid pidi.

ERRi ajakirjanduseetika nõuniku ülesanne on jälgida ERRi tegevuse vastavust ajakirjanduse kutse-eetikale ja tavadele. Ajakirjanduseetika nõunik vaatab läbi ERRi saate või programmi kohta esitatud vastulauseid ja vaidlustusi ning jälgib programmi tasakaalustatust. Erapooletus, tasakaalustatus ja sõltumatus on teemad, mis ennekõike puudutavad uudiste- ja poliitikasaateid.