Tegemist on Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) meediauuringute osakonna juhataja Andres Jõesaare poolt Eesti spordialaliitudele ERR-i sisetüli valguses laiali saadetud rahuloluuuringuga. Ankeedile vastas kokku 58 organisatsiooni.

"Kuna see olukord tekkis nii ootamatult, siis aitab see lihtsalt saada faktilist informatsiooni, mida osapooled asjast arvavad," ütles Jõesaar esmaspäeval ERR-i uudisteportaalile.

"Uuringute osakonna eesmärk on nii vaatajate tagasisidet tuua kui ka meie partnerite käest informatsiooni küsida. Meie ei ütle, kas nad (programmi tegijad - toim.) peavad seda arvestama või mitte. See on üks võimalus, mida nad võiksid kasutada. See ei ole kindlasti juhis, vaid lihtsalt taustainformatsioon, mida osapooled saaksid oma seisukohtade kujundades arvesse võtta."

Tervelt 70,7 protsenti vastanutest (41) pole rahul enda ala võistlusülekannetega ETV ja ETV2 kanalil, sellega on rahul vaid 8 alaliitu (13,8 %).

43,1 protsenti alaliitudest (25) pole rahul ETV kodumaiste spordiülekannete valikuga, 12,1 % (7) on rahul, 41,4 % (24) ei osanud poolt valida ning 3,4 % (2) ei osanud olukorda hinnata.

"Numbrid näitavad, et alaliidud polnud rahul ETV spordiuudistes kajastatavate alade valikuga. Eks see ole ka arusaadav, sest uudistesaates on maht selgelt piiratud, samas portaalis sport.err.ee on võimalik rohkem erinevatele aladele ruumi anda," selgitas Jõesaar Delfile.

Küsimusele "Kuidas olete rahul teie spordiala rahvusvaheliste ülekannetega Eesti Televisioonis?" vastas negatiivselt 34 alaliitu (58,6 %). 8 alaliitu olid sellega rahul (13,8 %), 9 (15,5 %) erapooletud ning 7 (12,1 %) "ei osanud hinnata".

Küsimusele, kuidas ollakse rahul konkreetselt enda spordialaga tegelevate sportlaste tulemuste edastamisega ETV spordiuudistes ja muudes spordisaadetes, vastas 35 (60,3 %) "mitte rahul", 24,1 % olid rahul, 13,8 % valisid kategooria "ei see ega teine" ning 1,7 % "ei oska hinnata".

Spordi üldisele kajastamisel ERR-is tervikuna alaliitudel suurt midagi ette heita pole. 44,8 % (26 alaliitu) on spordi üldise kajastusega rahul. ETV spordiuudiste ja -saadetega olid üldiselt rahul 19 (32,8 %) alaliitu, mitte rahul 16 vastanut (27,6 %).

Alaliitudest, kes viimase 12 kuu jooksul on ERR-i sporditoimetusega kontaktis olnud, on kogemusega rahule jäänud 19 (51,4 %), rahulolematuid on 13 (35,1 %). 

KÕIK TULEMUSED

Spordi üldine kajastamine ERRis tervikuna    
 Arv%  
rahul2644,8  
ei see ega teine2644,8  
mitte rahul58,6  
Ei oska hinnata11,7  
Spordi üldine kajastamine ETV spordiuudistes ja muudes spordisaadetes    
 Arv%  
rahul1932,8  
ei see ega teine2339,7  
mitte rahul1627,6  
Ei oska hinnata00  
Spordi üldine kajastamine ERR-i raadiojaamade spordiuudistes ja muudes spordisaadetes    
 Arv%  
rahul2441,4  
ei see ega teine2339,7  
mitte rahul35,2  
Ei oska hinnata813,8  
Spordi üldine kajastamine portaalis sport.err.ee    
 Arv%  
rahul4374,1  
ei see ega teine1119  
mitte rahul11,7  
Ei oska hinnata35,2  
Kodumaiste spordiülekannete valik ERR-is tervikuna    
 Arv%  
rahul1424,1  
ei see ega teine2644,8  
mitte rahul1831  
Ei oska hinnata00  
Kodumaiste spordiülekannete valik Eesti Televisioonis (ETV ja ETV2)    
 Arv%  
rahul712,1  
ei see ega teine2441,4  
mitte rahul2543,1  
Ei oska hinnata23,4  
Kodumaiste spordiülekannete valik ERR-i raadiojaamades    
 Arv%  
rahul1424,1  
ei see ega teine2136,2  
mitte rahul1119  
Ei oska hinnata1220,7  
Kodumaiste spordiülekannete valik portaalis sport.err.ee    
 Arv%  
rahul2950  
ei see ega teine1729,3  
mitte rahul58,6  
Ei oska hinnata712,1  
Konkreetselt teie spordialaga tegelevate sportlaste tulemuste edastamine ETV spordiuudistes ja muudes spordisaadetes    
 Arv%  
rahul1424,1  
ei see ega teine813,8  
mitte rahul3560,3  
Ei oska hinnata11,7  
Konkreetselt teie spordialaga tegelevate sportlaste tulemuste edastamine ERR-i raadiojaamade spordiuudistes ja muudes spordisaadetes    
rahul1525,9  
ei see ega teine1017,2  
mitte rahul2848,3  
Ei oska hinnata58,6  
Konkreetselt teie spordialaga tegelevate sportlaste tulemuste edastamine portaalis sport.err.ee    
 Arv%  
rahul2237,9  
ei see ega teine1525,9  
mitte rahul1729,3  
Ei oska hinnata46,9  
Konkreetselt teie spordiala rahvusvaheliste võistluste ülekanded Eesti Televisioonis (ETV ja ETV2)    
 Arv%  
rahul813,8  
ei see ega teine915,5  
mitte rahul3458,6  
Ei oska hinnata712,1  
Konkreetselt teie spordiala rahvusvaheliste võistluste ülekanded ERR-i raadiojaamades    
 Arv%  
rahul712,1  
ei see ega teine813,8  
mitte rahul3241,4  
Ei oska hinnata1119  
Konkreetselt teie spordiala rahvusvaheliste võistluste ülekanded portaalis sport.err.ee    
 Arv%  
rahul1729,3  
ei see ega teine1017,2  
mitte rahul2441,4  
Ei oska hinnata712,1  
Konkreetselt teie spordiala kodumaiste võistluste ülekanded Eesti Televisioonis (ETV ja ETV2)    
 Arv%  
rahul813,8  
ei see ega teine58,6  
mitte rahul4170,7  
Ei oska hinnata46,9  
Konkreetselt teie spordiala kodumaiste võistluste ülekanded ERR-i raadiojaamades    
 Arv%  
rahul915,5  
ei see ega teine46,9  
mitte rahul3662,1  
Ei oska hinnata915,5  
Konkreetselt teie spordiala kodumaiste võistluste ülekanded portaalis sport.err.ee    
 Arv%  
rahul1525,9  
ei see ega teine1627,6  
mitte rahul2136,1  
Ei oska hinnata610,3  
Kuidas olete rahul rahvusvaheliste spordiülekannete valikuga ETV-s?    
 Arv%  
rahul1424,1  
ei see ega teine1831  
mitte rahul2441,4  
Ei oska hinnata23,4  
Kas olete viimase 12 kuu jooksul olnud kontaktis ERR sporditoimetusega?    
 Arv%  
Jah3763,8  
Ei2136,2  
Kui olete viimase 12 kuu jooksul olnud ERR sporditoimetusega kontaktis, siis kuidas jäite kontaktiga rahule?    
 Arv%  
rahul1951,4  
ei see ega teine410,8  
mitte rahul1335,1  
Ei oska hinnata12,7  
Filter: ainult need, kes ütlesid, et on sporditoimetusega kontaktis olnud