Lugupeetud Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu,

Eesti spordi suuremaid alasid juhtivate alaliitudena tuleb ühelt poolt tunda heameelt, et spordi kajastamine on kerkinud oluliseks arutlusteemaks, mis läheb korda väga paljudele. Teisalt on siiralt kahju, et fookus on liikunud valesse kohta – isikutevahelisele konfliktile ning üksikutele spordialadele.

Tegelik olukord on tõsine. Spordiringkondades on pikemat aega süvenenud mure ETV sporditoimetuse juhtimise ja poliitika üle – tele-ekraanilt paistev ei kajasta meie hinnangul Eesti spordi olukorda ega vasta valdkonna mitmekesisusele. Sporti lähedalt tundvate inimestena jääb meile arusaamatuks, millistel alustel otsustatakse ERR-is alade prioriteetsuse ning selle üle, millised alad ja spordiüritused pääsevad pilti, millises mahus, millises järjekorras, millistel tingimustel – ning mis põhjustel just nii. See puudutab nii ülekandeid kui ka uudistesaadet. Lisaks puudub täielikult analüütiline väljund regulaarse spordisaate näol. Eesti sport on palju mitmetahulisem ning alade- ja sündmusterohkem, kui ETV ekraanilt täna paistab.

Avalik-õiguslikul meedial on kommertskanalitest erinevad ülesanded ja kohustused. Rahvusringhääling ei saa oma töös lähtuda samadest põhimõtetest, mis erakanalid, ignoreerides vaatajanumbreid taga ajades Eesti spordi mitmekülgsust. Kahjuks näib sageli, et on unustatud ERR-i roll Eesti spordi rahvuslikkuse kujundamisel ja arengu toetamisel. Soovime, et spordi kajastamine Eesti rahvusringhäälingus astuks sammu edasi – nagu areneb sport, peaks arenema ka spordiajakirjandus.

Me ei taha sekkuda ajakirjanike töösse ega programmi koostamisse, kuid palume spordisaadete planeerimisel ja kujundamisel rohkem avatust ja julgust astuda kõrvale aastakümneid sügavalt sissetallatud radadelt. Spordikajastust rikastaks suurem mitmekülgsus ning rohkem analüütilisust. Eesti sport väärib seda, et ETV seaks välismaiste spordiuudiste asemel esikohale meie oma sportlaste lood ja ekraanile jõuaks rohkem erinevaid alasid, sealhulgas saaksid suuremate kõrval võimaluse ka väiksemad alad. Eesti rahva tervis väärib seda, et pilti saaksid rahvaspordi- ja liikumisüritused. Soovime, et rahvusringhäälingust saaks ülevaate Eesti spordi mitmetahulisusest ja paljususest; et rahvusringhääling räägiks Eesti spordi loo.

On aeg muutusteks. Meie oleme selleks valmis ning avatud koostööle, aitamaks kaasa uuele algusele Eesti spordi kajastamisel Eesti Rahvusringhäälingus.

Lugupidamisega

Eesti Aerutamisföderatsioon

Eesti Jalgratturite Liit

Eesti Judoliit

Eesti Karate Föderatsioon

Eesti Kergejõustikuliit

Eesti Korvpalliliit

Eesti Käsipalliliit

Eesti Maadlusliit

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon

Eesti Ratsaspordi Liit

Eesti Sõudeliit

Eesti Tennise Liit

Eesti Tõstespordi Liit

Eesti Võrkpalli Liit