Tõsi, olümpiakomitees ja spordialaliitudes on arutatud spordiülekannete valikut rahvusringhäälingus, aga ei EOK täitevkomitee, spordialaliidud ega nende esindajad ei ole kunagi sekkunud rahvusringhäälingu personalivalikutesse ega tee seda ka tulevikus.

Iga spordialaliidu üks eesmärke on loomulikult see, et Eesti sportlaste ja võistkondade esinemisi rahvusvahelistel tiitlivõistlustel näidatakse just rahvusringhäälingus. Juba eelmisel kevadel algatasid korvpalliliit ja võrkpalliliit EOK sees diskussiooni teleülekannete teemal. Sellele järgnes ERRi juhatuse ja EOK täitevkomitee liikmete kohtumine 4. aprillil 2013. Kohtumisel andis ERR ülevaate oma plaanidest seoses spordiülekannetega ja täitevkomitee liikmed said küsida küsimusi sporditoimetuse prioriteetide kohta. Ei sel ega ühelgi muul kohtumisel pole arutatud ERRi personaliküsimusi.

Rõhutame veelkord, et EOK täitevkomitee, spordialaliidud ega spordialaliitude esindajad ei ole kunagi sekkunud ega sekku ka tulevikus rahvusringhäälingu personaliotsustesse. Ka spordiringkonnad loodavad, et ERRi sporditoimetuses toimuv saab kiire lahenduse, sest hetkel toimuvast ei võida ei sport ega rahvusringhääling.