Eesti Antidopingu avaldatud käsiraamat sportlastele kirjeldab: "Halb analüütiline leid on aruanne laborilt või muult heakskiidetud testimisasutuselt, mis kinnitab keelatud aine või selle metaboliidide või markerite või keelatud võtte kasutamise tõendite sisaldumist proovis. Kui teie proovis "A" tuvastatakse halb analüütiline leid, viib tulemuste halduse eest vastutav organisatsioon läbi algse läbivaatuse, et määrata kindlaks, kas teil oli proovis leitud aine osas raviotstarbelise kasutamise erand, ning kas proovi võtmine ja analüüs viidi läbi kooskõlas kehtestatud normidega. Kui algne läbivaatus ei õigusta halba analüütilist leidu, teavitatakse teid kirjalikult tulemustest ja teie õigusest proovi "B" analüüsi taotlemiseks."

Kristina Šmigun-Vähi teatas neljapäeva õhtul, sai kaks kuud tagasi teate, et "kaheksa aastat tagasi, 2006. aasta Torino OMi käigus ajavahemikul 12.–16. veebruar võetud dopinguproovide uuel kontrollimisel A-proovist ei ole leitud keelatud aineid, kuid väidetavalt leidub selles molekule, mille kaudu on tuletatud kahtlustus keelatud aine kasutamisest."

Dopingu tarvitamist rangelt eitava kahekordse Torino olümpiavõitja sõnul on käimas tema Torinos antud B-proovide analüüs ning ta on palunud appi eksperdid, kes "peavad tagama, et küsimuse all olevate proovide edasine analüüsimine oleks läbi viidud pädevalt ja erapooletult ning tehtavad järeldused oleksid teaduslikult vettpidavad".

"See protsess on täna pooleli ning loodan siiralt, et lõplik vastus kinnitab minu sõnu," teatas ta.