Spordipealinn 2014 tiitlit kannavad ühisel kolmteist Valgamaa omavalitsust – Helme, Hummuli, Karula, Otepää, Palupera, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste, Tõrva, Valga, Õru.

Eesti Liikuva Spordipealinna eesmärk on tõsta piirkondlikku liikumisharrastuse aktiivsust, tutvustada laiemale avalikkusele kohalikke spordisündmusi ja -rajatisi, tuua piirkonda uusi ja aktiveerida kohalikke spordivabatahtlikke. Spordipealinna staatus võimaldab tõmmata kodukanti tagasi sealt pärit spordiaktiviste, korraldada riikliku ja rahvusvahelise tähtsusega spordiüritusi, -debatte ja -seminare ning meelitada ligi spordi-investeeringuid. Spordipealinna staatus on muuhulgas piirkonnale tunnustuseks spordi vallas tehtud seniste edusammude eest.

Valga maavanem Margus Lepiku sõnul on Eestimaa spordipealinnaks olemine hea võimalus tõsta esile kogu Valgamaa spordivõimalusi, innustada maakonnaülest spordikoostööd ja tuua spordi ning liikumisharrastuse juurde rohkem inimesi. “Erilist rõhutamist väärib vabatahtike roll liikumisharrastuse populariseerimisel – soovime neid Valgamaal igati innustada, nii olemasolevate kui ka uute huvitavate spordisündmuste korraldamise juurde tõmmata”, sõnas Lepik.

Spordiaasta MTÜ eestvedaja Ott Pärna rõhutas koostööleppe sõlmimisel Valga maavalitsuse ja kohaliku spordirahva initsiatiivile saada. 2014. aastal Eesti Spordipealinnaks. “Spordipealinna staatus on ühelt poolt tunnustus, kuid eelkõige võimalus kohalikul spordirahval maakonna spordielu ühe aasta vältel jõuliselt edasi viia, see nii üle-Eestiliselt ja ka rahvusvaheliselt nähtavaks teha. Soovin Valgamaale palju edu ja uusi huvitavaid spordiideid,” tunnustas Valgamaa spordirahvast Pärna.

Spordipealinna idee taga on Spordiaasta MTÜ, Eesti spordiringkonnad, KÜSK, Kultuuriministeerium jt. Spordipealinna eesmärk on laiendada liikumisharrastuse kandepinda üle Eesti, viia aasta jooksul ühes Eestimaa piirkonnas spordielu tuntavalt edasi ning teha maakond või omavalitsuste konsortsium üle-Eestiliselt ja positiivsest küljest nähtavaks. Vaata: http://www.spordipealinn.ee.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid