Nagu eeldada võis, pälvis suurt tähelepanu võrkpalli määrustesse puutuv teema. FIVB on arutanud saabunuid ettepanekuid määruste muutmiseks. Näiteks geimi pikkuse lühendamiseks 25-lt punktilt 21-le. Kuid seda veel heaks ei kiidetud, teatab Volley.ee.

Arutati küsimust palli vastuvõtmisest ülalt, konkreetsemalt vastuvõtu puhtust. Ka see ettepanek ei pälvinud kohest poolehoidu ja olemasolevaid määrusi muutma ei ajendanud. Küll aga kinnitati videokontrolli (nn kullisilm) kehtestamise süsteem, mispeaks aitama kohtunikel fikseerida, kas pall kukkus väljaku piiridesse või väljapoole. Seda rakendatakse tänavusel Maailmaliiga ja Grand Prix finaalturniiril, aga võimaluse korral ka nende võistluste eelstaadiumis.

Rahvusvahelise kategooria kohtuniku Mati Koorepi kommentaar: „Suuremaid ja väiksemaid muudatusi määrustes tehti rohkem, kuid rakendama hakatakse alles uute võistlustsüklite puhul. Erandiks sai määruste punkt number 9.2.4., mis käsitleb vea (kaks puudet) fikseerimist pallingu vastvõtul sõrmedega ülaltsöödul. Selle punkti rakendamine on edasi lükatud määramata ajaks. Rangemalt hakatakse jälgima esimese ülaltsöödu puhul palli viskamist, püüdmist. See on üks enim vaieldavusi tekitanud punkte.“