Eesti ametnike hulgas on 5 delegaati, 2 kohtunike vaatlejat, turvaametnik ja meediaametnik.

Delegaatideks nimetati varemgi selles ametis tegutsenud Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) asepresident Ainar Leppänen, peasekretär Anne Rei ning infrastruktuuri juht Targo Kaldoja, lisaks Oleg Harlamov ja uuena EJLi rahvuskoonidste mändežer Raili Ellermaa.

Kohtunike vaatlejatena jätkavad EJLi peakohtunik Uno Tutk ja kohtunike komisjoni liige Are Habicht. Turvaametniku rollis jätkab Margus Kotter ja meediaametnikuna Mihkel Uiboleht.

Delegaadi ülesandeks UEFA mängudel on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ning koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest, vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid. Kohtunike vaatleja jälgib ja hindab õigusemõistjate tegevust, koostades vastava ülevaate, mille põhjal toimub kohtunike arendamine ja otsustatakse nende järgmised määramised.

Turvaametnik saadetakse UEFA poolt kõrgema ohuhinnanguga mängudele, kus tema ülesandeks on tagada koostöös korraldaja ja riigi jõustruktuuridega matši turvaline läbiviimine vastavalt UEFA reeglitele. Vajadusel nõustab turvaametnik korraldajat ja teeb oma ettepanekud tulevikuks. Meediaametniku ülesanne on koostöös osalevate võistkondade pressiesindajatega teleülekandeid ja ajakirjanike tööd puudutava tegevuse korraldamine, mängijate ja treenerite intervjuude tagamine jms.