20. mail mängitakse Tartus välkmalet, võistluse nimetus kõlab "Hendrik Olde mälestusturniir" ja juhendi avalõik kuulutab:

"Mõni mees väärib ausammast juba eluajal! Tänulikud nuputõstjad avaldavad austust meie eluaegsele malejuhile, kelle geniaalse juhtimise all on Eesti maleelu saavutanud enneolematu õitsengu."