Haigekassa nõukogu liikme Enn Veskimägi sõnul on haigekassal plaan määrata raviteenustele tuleva aasta alguseks uued hinnad. “Praegused hinnad kinnitati 1993. aastal ja pärast seda on neid reguleeritud kas protsentidega või muudetud lobi korras,” rääkis ta. “Kui asi jookseb algusest peale viltu ja hindu järjest tõstetakse, suurenevad käärid hindade ja tegelikkuse vahel pidevalt. Meie eesmärk on välja töötada kulupõhised hinnad ja selleks on juhatusel aega aasta lõpuni.”

Haigekassa nõukogu liige, Eesti Puuetega Inimeste Koja eestseisja Helve Luik lootis, et hindade ühtlustamise tulemusel lühenevad järjekorrad ja meditsiinitöötajad suhtuvad patsientidesse inimlikumalt. “Otsus oli, et ostetakse järjekordi lühemaks ja tõstetakse raviteenuste hindu,” täpsustas ta. “Seega läheb osa arstide ja meditsiinitöötajate palkadeks, ning endoproteeside operatsioonide järjekorrad lühenevad. Patsientide esindajana loodan, et suhtumine nendesse muutub, kui tõuseb hoolduspersonali tase.”

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimehe Peep Põdderi hinnangul on tegu primitiivse lähenemisega. “Reformi tulemus on efektiivne, aga ruutmeetrite hulk Eesti surnuaedades kasvab,” märkis ta, “tervishoiulaibad tulevad alles viie kuni kümne aasta pärast välja. Siis pole kedagi süüdistada, sest juhid on ammu vahetunud.”

Põdderi sõnul kerkib oht, et reformi käigus alandatakse sunnimeetodil kõrgemaid raviteenuste hindu. “Sama röntgenipilt on ühes haiglas kallim kui teises, sest mõnes haiglas on uuringu kättesaadavus tunduvalt lihtsam,” ütles ta. “Pigem on see survemetoodika arstidele. Kui üldse mitte uurida ja iga patsiendi juures piirduda vastuvõtuga, kaovad järjekorrad ära.”

Haigekassa pressiesindaja Anne Osveti sõnul on projekt alles toores, sest töörühm alles alustab ligi kahe tuhande eri raviteenuse hinna gruppidesse jagamist. “Tahame välja töötada piirhindade kujundamise mudeli, mis oleks ühtlaselt hõlmatav ja hallatav kõikidele raviasutustele. Tähtis on, et hinnad oleksid õiglased,” selgitas ta.

Osvet märkis, et tervishoiuhinnad ei saa olla nagu konkurentsivõimelistel äriettevõtetel, kes dumpinghindade ja hinnakartelli kokkulepetega neid tõstavad või langetavad. “Songa- ja südameoperatsioonil võib kasutada sama ruumi, aga varustus on eri hinnaga,” ütles ta. “Hinnad tuleb ükshaaval läbi vaadata ja neile ühised nimetused leida. Kui see vaev ükskord ära näha, on pärast olukord lihtsam ja mittemõistmisi vähem.”

Teisipäeval esimest korda kogunenud raviteenuste uusi hindu väljatöötav projektigrupp tuleb uuesti kokku kahe nädala pärast.