"Olen teinud oma tööd suusatamise arendamisel palju aastaid pühendumusega ja hingest, ning võin kätt südamele pannes öelda, et olen ka FISis esindanud alati Eesti huve. Mul on kahju, kui on olemas inimesi, kes usuvad, et olen võimeline vastupidiseks," kirjutas Pekk Delfile saadetud kommentaaris.

"Olen oma teadmisi nii suusavõistluste korraldamisest kui rahvusvahelises suusaelus toimuvast jaganud aastaid laiali hulgale asjassepuutuvatele inimestele eesmärgiga tagada nii võistluste korralduse kui Eesti esindatuse jätkusuutlikkus. Seepärast usun, et olen ära teeninud õiguse tõmbuda aktiivsemast suusa-elus osalemisest tagasi ajal, kui soovin oma aega jagada töö ja pere vahel. Usun kindlalt, et minu töid ja tegemisi jätkavad inimesed saavad hästi hakkama. Soovin Otepää MK uuele korraldusmeeskonnale edu ja hoian Eesti suusatajatele jätkuvalt pöialt."